E-výstava východočeských archivů

Zde jsou k dispozici odkazy na prezentace vybraných digitalizátů pořízených podle starších technických a metodických pravidel. Omlouváme se za nízkou kvalitu způsobu zpřístupnění a někdy i snímků. Díky podpoře ministerstva vnitra bude od roku 2022 uváděn do provozu zcela nový informační systém, který bude obsahovat nejen digitalizáty, ale i popisy archiválií.

Archiv Hradec Králové

Archiv Chrudim – bez prezentace

Archiv Jičín

Archiv Náchod

Archiv Pardubice – bez prezentace

Archiv Rychnov nad Kněžnou

Archiv Litomyšl (SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli)

Archiv Trutnov

Archiv Ústí nad Orlicí

Archiv Zámrsk (matriky)

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/