Rejst����k k pam��tn�� knize d��kanstv�� dobru��sk��ho (A. Flesar) Ke konci knihy p��ipojeny opisy privilegi�� m��sta Dobru��ky a Opo��na - 1846-1878

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Rychnov n Kn.
NAD: 325
Archivní fond: RY000325
fond: Děkanský úřad Dobruška
abstrakt pro WEB: Rejstřík k pamětní knize děkanství dobrušského (A. Flesar) Ke konci knihy připojeny opisy privilegií města Dobrušky a Opočna
inventární číslo: p3
evidenční jednotka: ukn
ukládací číslo: 80
obsah nebo regest: Rejstřík k pamětní knize děkanství dobrušského (A. Flesar) Ke konci knihy připojeny opisy privilegií města Dobrušky a Opočna
jazyk: Česky
rozměry nebo velikost: 24 x 58 cm
vazba a její popis: vazba polokožená, zachovalá
datace: 1846-1878
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 108
Digitalizoval: Karel BRKL
Digitalizační zařízení: Knižní scanner Minolta PS 7000
Datum digitalizace: 01.07.2014 - 29.01.2015