CZ_225203010_1128_p588

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Svitavy
Fond: Děkanský úřad Litomyšl
NAD: 1128
Inv.číslo: 588
Druh ukládací jednotky: kn
Ukládací jednotka: KR 490
Obsah: Kronika děkanství
----------------------------------------
Název: Consignatio redituum decanatus Litomisslensis conscripta anno 1665 sub Mr Thoma Joanne Peschina de Cžechorod
Datace vzniku: 1665-1830
Jazyk: čeština, latina, němčina
Materiál: papír
Stran nebo listů z toho popsaných: 179 s. z toho 153 popsaných
Rozměry nebo velikost: 200 x 315 mm
Vazba a její popis: Pergamenová vazba s latinským liturgickým textem
Autor archiválie: duchovní působící na děkanském úřadě římskokatolické církve v Litomyšli, mj. Tomáš Pešina z Čechorodu, kaplan František Horský
Poznámka: SOkA Svitavy, AP č. 23 (I 23)
Počet snímků: 156
Digitalizoval: Pavla Dvořáková, Lenka Kobzová
Digitalizační zařízení: Scanner EPSON DS-50000
Datum digitalizace: 2. 6. 2015 - 4. 6. 2015