CZ_225105010_1296_x4

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Trutnov
NAD: 1296
Archivní fond: TU001296
fond: Nimsch Oskar, Trutnov
abstrakt pro WEB: ič x4, al 4, 1818-1928, Nimschova sbírka fotodesek
inventární číslo: x4
evidenční jednotka: AL 4
ukládací číslo: 4
obsah nebo regest: Nimschova sbírka fotodesek Trutnova 4
1. pomník Hanse Kudlicha na Horní promenádě
2. hotel Schimek r. 1928 č.p.29 v Bulharské ul.(roh s Farskou)
3. Česká čtvrť s Národním domem
4. pohled na město od parku (80. léta 19. století)
5. pohled na město z Humlova kopce (80. léta 19. st.)
6. reprofoto: trutnovští měšťané Stark a Czerny v r. 1866 v Hlohowě
7. jízdní vojenský oddíl v Trutnově (detašovaný z Josefova)
8. bašta městského opevnění v ulici Na struze (za drogerií)
9. reprogoto: jezdecká bitva 27.6.1866 c.k. dragounský pluk č. 14 proti litavským dragounům č. 2 (Prusové)
10 .znak města Trutnova
11. jarmark a cirkusová produke na náměstí
12. pohled na město z prostoru budoucího nádraží Na nivách s pivovarským rybníkem
13. požár Humlova dvora 26.9.1903 ve 12.45 hod.
14. požár starých lázní na konci Vodní ul.
15. nový hřbitov, den před vysvěcením v r. 1875
16. hotel Město Hamburk na Horské ul. proti ul. Barvířské
17. domy před válcovým mlýnem v Hradební ul. (Breitgasse) s kovárnou
18. pohled na SV cíp náměstí před r. 1918
19. pohled do Horské ul. vedle hotelu Město Hamburk
20. pohled na V stranu náměstí před r. 1900
21. odstraňování sochy Josefa II.25.5.1928
22. __"__
23. reprofoto: divadelní hra "Švédové u bran města Trutnova"
24. reprofoto: svěcení praporu Bárodní gardy v Trutnově r. 1848
25. hostinec U zeleného stromu na Horské ul.
26. kaplička sv.Jana Nepomuckého na starém místě na křižovatce ulic Na Struze a Kryblická a Nemocniční
27.odstrańování sochy Josefa II z náměstí r. 1928
28. pohled na město od místa nad evang. ksotelem
29. stará stodola a zámeček v městském parku
30. domy v Poštovní ulici(dříve Mlýnská)
31. konec Vodní ulice u Špitálského mostu
32. zavěšování nových zvonů na kostele r. 1928
33. pohled z bývalého hřbitova na kostel (ve Farské ul)
34. pomníky na J zdi Jánské kaple
35. hlavní oltář v kapli sv. Jana Křtitele
36. dům č.p. 25 na Z straně náměstí - Gaberś Weinhandel
37. znak města Trutnova
38. svatebčané před hasičskou zbrojnicí ve Farské ul.
39. rohový dům, Hluboký příkop proti Barvířské ul. - Okresní nemocniční pokladna
40. pohled na Trutnov ze S svahu Janského kopce (z parku)
41. vily v ulici Na Struze
42. konec Mostní ulice u Š pitálského mostu
43. pohled z rohu Farské ulice na zdrušený starý hřbitov
44. pohled z ulice Na Kopečku do Hlubokého příkopu, v pozadí městská věznice
45. pohled na Dolní předměstí s továrními objekty
46. budova okresního hejtmanství na náměstí před r. 1818
47. busta Uffo Horna v parku
48. domy v Hradební ulici (dříve Breitgasse-Široká ul.)
49. sál Na nivách
50. městská jatka z r. 1898
51. pohled do Spojenecké ulice )dříve Uniongasse) s hotelem U města Berlína
52. pohled z bývalého hřbitova na kostel a faru
53. trhy před radnicí
54. konec Kryblické ul. u Centrolenu 7.6.1911
55. pohled na domy v Horské ulici z místa vedle reálky
56. pohled na S stranu náměstí před r. 1923
57. pohled na domy v Horské ulici z místa vedle reálky
58. hostinec Na krásné vyhlídce před Kryblicí
59. pohled Barvířskou ulicí k reálce (k Horské ulici)
60. ulice Na Struze s baštou a hradbami
61. pohled do Hradební ulice s válcovým mlýnem (CHYBÍ)
62. pohled Horskou ulicí k náměstí
63. nové zvony před evang. kostelem 13.10.1929
64. JV cíp náměstí před r. 1923
65. Vodní ulice v prostoru pod kostelem s můstkem ke kostelní stezce
66. pohled na Janský kopec s kaplí z jeho úpatí před r. 1890
67. ortopedický ústav v Lužické ul. (dříve Kapellgasse)
68. vycpaný drak v podloubí brňenské radnice
69. busta Aloise Jiráska u gymnázia na České čtvrti
70. začátek Vězeňské ulice v ulici Palackého
71. budova městské vývařovny pro chudé vedle fary
72. budova SLTŠ v Lesnickén ulici (dříve Stadparkstrasse)
73. stodola a budovy na Úpické silnici
74. koželužské domky ve Vodní ulici
75. bitva na Janském kopci 27.6.1866- reprofoto
76. stavba reálky v Horské ulici
77. demolice stodol a výkopové práce na Pražské ulici
78. budova spořitelního a zástavního spolku
79. svěcení nově postaveného kříže na Křížovém náměstíčku (za pivovarem proti schodům z ulice Na kopečku)

název digitalizační sady: CZ_225105010_1296_x4
datace: 1818-1928
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 80
Digitalizoval: Tereza Holcová
Digitalizační zařízení: ,Scanner Epson GT-20000
Datum digitalizace: 27.10.2011 - 27.10.2011