CZ_225105010_1296_x5

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Trutnov
NAD: 1296
Archivní fond: TU001296
fond: Nimsch Oskar, Trutnov
abstrakt pro WEB: ič x5, al 5, 1866-1939, Nimschova sbírka fotodesek Trutnova
inventární číslo: x5
evidenční jednotka: al 5
ukládací číslo: 5
obsah nebo regest: Nimschova sbírka fotodesek Trutnova 5 (+ část fotek z fotodesek č. 4)

80. reprofoto: boje na náměstí v r. 1866 (pruská verze)
81. pohled na faru a kostel od Úpy (dnes ONV)
82. střelnice na Bojišti (úpatí Gablenzova kopce)
83. Faltisova továrna na Horské ulici (dnes ONV)
84. pivovarská restaurace v Barvířské ul.
85. škola (dnes průmyslová škola) vedle muzea ve Školní ulici
86. pohled do Vodní ulice v místech pod farou
87. konec Hradební ulice (dříve Breitegasse- Široká ulice) s lávkou přes náhon za válcovým mlýnem
88. poslední bašta ulici Na Struze
89. začátek Vodní ulice u Špitálského mostu
90. pohled na Goetheplatz (dnes Malé nám.)
91. "Prokophaus" na Horské ulici vedle náhonu
92. pohled z JZ rohu náměstí na sochu Josefa II.
93. pohled na křižovatku ulic Vodní a Uniongasse u koželuských domků
94. pohled na městská jatka, "magnézku" a packé louky
95. pohled na začátek Polské ulice (dříve Řišská silnice) v době regulace břehů řeky Úpy¨
96. pohled na Špitálský most ve stejné době
97. sousoší sv. Jana Nepomuckého na Horské ulici na mostě přes náhon

1. začátek Kryblické ulice u bývylého Centrolenu
2. vily v ulici Na Struze
3. oltář v Jánské kapli
4. vlevo pomník 1. padlého rak. dragouna Windischgrätzova pluku (u přejezdu na Polské) 17.6.1866
vpravo pomník padlým v bitvě u Nového Rokytníka a Rubínovic a Střítěže 28.6.1866 (stojí u silnice do Studence)
5. pomník padlým z polního tažení za okupace Bosny a Hercegoviny r. 1878 (stál v parku)
6. pomník u Janské kaple věnovaný padlým rak. a prus. vojákům 27.6. 1866
7. pomník u Janské kaple věnovaný 43. pruskému pěšímu pluku
8. drak z dračí studny - v dolní části parku
9.mapka Krkonoš (30. léta 20. st)
10. reprofoto Fritz Neumann:bitva u České Skalice (Vyskov) 27.6.1866
11. oběd ruských zajatců za 1. sv. války
12. dolní část parku s vodotryskem
13. partie za válcovým mlýnem směrem k náměstíčku
14. polní mše svatá za padlé z r. 1866, v r. 1936 na Janském kopci
15. -------"-------
16. CHYBÍ
17. stodola
18. odhalení pomníku Hanse Kudlicha na Horní promenádě
19. pomník 2. východopruského pěšího pluku v parku u vodojemu
20. dům č.p. 6 na SV rohu náměstí a Bulharské ulice (obchod s dámskými klobouky)
21. drak v parku
22. dům č.p. 20 na JZ rohu náměstí a Havlíčkovi ulice (Julius Menl)
23. radnice na náměstí
24. reálka na Horské ulici proti ul. Hradební (obchod Rudolf Neumann)
25. SZ roh náměstí po r. 1918
26. pohled na JZ roh náměstí s dračí kašnou a Josefem II. před r. 1918
27. pohled na náměstí JZ směrem (20. léta 20. st)
28. stkání veteránů války z r. 1866 na Janském kopci
29. Paul von Hindenburg v uniformě pruského poručíka u gardového sboru, zúčastnil se bitvy u Střítěže 28.6.1866,tam byl raněn kartáčovou koulí na hlavě
30.z strana náměstí č.p 23,24,25
31. kostelní korouhev s obrazem Panny Marie
32. SZ pohled přes náměstí před r. 1918
33. výroční trh
34. reprofoto: rozhovor mezi Bacherem, Wolfem a Lindemayerem
35. roh ulic Struha a Kapelgasse se synagogou před stavbou Klugeho vily
36.reprofoto Fritz Neumann: první padlí ve válce 1866- E.Berta, šikovatel c. k. husarského pluku č. 10, padl v bitvě u Althabendorfu (Stráž na Nisou) 23.6.1866 večer
37. záklopní deska : "Postavili Franz a Mathilda Tschernitzkovi, on narozený ve Starých Bukách , ona ve Žďáru, oba němci,měsťáné a majitelé domu č.p. 79, nově 8 na Císařské silnici, výrobci cukrovinek, čtvrtá stavba mezi hřbitovem a Humburky (Bojiště) v r. 1891.
Král střelců 1889
38. vesnický domek
39. strom patrně na Horním předměstí
40. ---------"----------
41. vesnický domek
42. interiér římsko-katolického kostela Narození Panny Marie
43. dům č. p. 31, začátek Lipové ul. (obchod Marie Justové)
44. pohled do Pražské ulice
45. záběr z plovárny
46. pohled do Bulharské ulice
47. stavba mostu u vlakového nádraží (provizorní dřevěná mostovka)
48. stavba železničního mostu proti Novodvorské ulici
49. kostel Narození Panny Marie v noci,ze S
50. zástavba v Hlubokém příkopě resp. Na kopečku
51. roh ulic
52. náměstí s dračí studnou a sochou Josefa II., pohled J před r. 1900
53. vesnický domek
54. domek ve Vodní ulici
55. dům na České čtvrti
56. stavba železného mostu proti Novodvorské ulici
57. domek v Trutnově
58. lidové lázně naproti poště, v Barvířské ulici
59. domek strážného a zbytky Dolní brány v ulici Na Struze
60. pohled na povodeń mezi MLl.Buky a Svobodou nad Úpou
název digitalizační sady: CZ_225105010_1296_x5
datace: 1866-1939
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 79
Digitalizoval: Tereza Holcová
Digitalizační zařízení: Scanner Epson GT-20000
Datum digitalizace: 02.11.2011 - 02.11.2011