CZ_225105010_1296_x6

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Trutnov
NAD: 1296
Archivní fond: TU001296
fond: Nimsch Oskar, Trutnov
abstrakt pro WEB: ič x6, al 6, 1905-1942, Nimschova sbírka fotodesek Trutnova
inventární číslo: x6
evidenční jednotka: al 6
ukládací číslo: 6
obsah nebo regest: Nimschova sbírka fotodesek Trutnova 6 (+ část fotek z fotodesek č. 5)

61. domek č. p. 28
62. dům č. p. 5
63. kostelní stezka z Vodní ulice
64. domy na začátku Pražské ulice (od náměstí) č. p. 2
65. záber z parku (pod zámečkem)
66. regulace domů v Jihoslovanské ulici 1937
67. demolice stodol v Pražské ulici
68. konec ulice Maxima Gorkého u Centrolenu (býv. Krankegasse)
69. začátek Úpické ulice
70. roh ulic Vězeňská a Na Vrchu
71. Magnézka na Packých loukách
72. areál školy na Kryblici
73. začátek Palackého ulice
74. stavba hotelu Klein v Havlíčkově ulici
75. zástavba v Hlubokém příkopě
76. budova okresního soudu (u nádraží)
77. zadní část Kryblice a Zahradní město
78. Horní předměstí
79. domy na dnešním Komenského náměstí
80. reálka na rohu ulice Horské a Školní
81. rohový dům do Palackého ulice na náměstí
82. Havlíčkova ulice v zatáčce
83. pohled z Kryblice na město SZ
84. výdlažba Polské ulice
85. pomník padlým 1. světové války v parku (E. Schwanter: Tanec smrti)
86. nahoře : pohled od mostu u OÚNZ proti proudu řeky dole: konec Mostní ul. (pohled od mostu na J-dříve Brückengasse)
87. nahoře: konec ulice Na Struze s křižovatkou ulic Nemocniční (Gorkého), Kryblické a Slezské u kapličky sv. Jana Nepomuckého )pohled dolů)
88. hostinec Na modrém Dunaji na Kryblici

1. náměstí před r. 1918, pohled na JZ
2. Gablenzův pomník
3. pohled z Kryblice po Českou čtvrť
4. pohled z Šibeníku na město, v popředí věž evang. kostela, v pozadí katol. kostel
5. náměstí před r. 1918, pohled na JZ
6. zastavovací plán Zahradního města
7. dům č. p. 88/26 v Pražské ulici na rohu s ul. Palackého (č. p. 87, později zbourán)- E. Prade prodejna nábytku
8. ulice Lomní a Na Záduší (na České čtvrti) z Výsluní
9. roh ulic Spojenecké a Veleslavínovi č. p. 42/1, koloniální obchod p. Adalberta Kaspera
10. vlakové nádraží z Červeného kopce
11. vila v Úpické ul.
12. ul. Lužická (Kapellgasse s chlapeckou školou) dnes SLTŠ
13. pomník majora Ant. Lipoščáka v parku
14. obchod A. Kolbe, dnes Bulharská ul.
15. náměstí během smutečního průvodu s ostatky gen. Gablenze r. 1905
16. dělnická kolonie na Erbenových polích - Na svobodě
17. hradby s baštou-Pahorek lži
18. náměstí před r. 1918
19. pohled z parku, v popředí věž synagogy, v pozadí řím. -kat. kostel
20. výstavba Zahradního města
21. plovárna v Trutnově u Rudolfova pramene
22. pohled na střed města od Kryblice 1927
23. křižovatka ul. Barvířské a Hlubokého příkopu
24. náměstíčko s kašnou za Válcovým mlýnem a dnešní poetou (dříve Goethe-platz)
25. náměstí r. 1905 při převozu ostatků gen. Gablenze (v popředí je městská garda)
26. Úpské nábřeží (za oÚNZ) v noci
27. snímání zvonů z řím.-katol. kostela v r. 1942 (prosinec)
28. Horní předměstí nebo Kryblice?
29. svěcení praporu hraničářů
30. dům č. p. 6 (pravděpodobně ve Slezské ulici)
31. pohled na Kryblické ul. z křižovatky s býv. ul Lazební
32. pohled od Humlova dvora na Střední předměstí
33. dolní část parku, průhled na evang. kostel
34. pohled na Klugeho vilu v Kapellgasse (Dům dětí v Lužické ulici proti Lesnické ul.)
35. pohled na Janský kopec s kapličkou (špička věžičky) z míst nad dnešním internátem SLTŠ v Lužické ulici
36. jezdci na koních u staré střelnice Na nivách
37. --------"---------
38. --------"---------
39. Josef Siegel- výroba žaluzií a rolet
40. pohled na dělnickou kolnii na Erbenových polích
41. státní dům,kde? dnes náměstí Svobody
42. pohled na evang.m kostel a vily na Úpické ulici
43. podloubí asi Z část (dnešní restaurace Narcis)
44. stará škola ve studenci
45. učebna staré školy ve Studenci
46. náměstí s radnicí v Hostinném
47. partie z parku v prostoru 30m na Z od "zámečku"
název digitalizační sady: CZ_225105010_1296_x6
datace: 1905-1942
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 77
Digitalizoval: Tereza Holcová
Digitalizační zařízení: Scanner Epson GT-20000
Datum digitalizace: 03.11.2011 - 03.11.2011