Pamětní kniha obce Hostinné 1359-1599

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Trutnov
NAD: 766
Archivní fond: TU000766
fond: Archiv města Hostinné
abstrakt pro WEB: Kronika města, retr. léta 1359 - 1599
inventární číslo: p50
evidenční jednotka: kn
ukládací číslo: 50
obsah nebo regest: Kronika města, retr. léta 1359 - 1599
místo vzniku dokumentu: Hostinné
datace obsahu dokumentu: 1359 - 1599
datace k níž se dokument hlásí: 1359 - 1599
název digitalizační sady: CZ_225105010_766_p50
jazyk: němčina
počet stran nebo listů nebo kusů: 262 str., z toho popsaných 44 str.
rozměry nebo velikost: 240 x 310 mm
technika záznamu: rukopis
vazba a její popis: polokožená
datace: 1866
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 68
Digitalizoval: Kateřina Minarčíková
Digitalizační zařízení: DF Olympus E-520
Datum digitalizace: 03.02.2011 - 03.02.2011