Listina - Heřman Cetryc z Karyše vydává potvrzení Burianovi Griskymu ze Žacléře.. 27.3.1607

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Trutnov
Fond: Archiv města Žacléře
NAD: 767
Inventární číslo: 2
Druh ukládací jednotky: kr. 2
Ukládací jednotka: 2
Obsah: Heřman Cetryc z Karyše a Žacléře vydává potvrzení Burianovi Griskymu ze Žacléře o jeho poctivém zplození z manželského lože. Orig., perg., 63 x 24 - 7,5 cm, pečeť přivěšená na pergamenovém proužku, poškozená.
----------------------------------------
Název: listina - Heřman Cetryc z Karyše a Žacléře, 1607
Jazyk: němčina
Místo vydání: Langenhelmsdorf
Datace dokumentů: 1607 březen 27.
Počet snímků: 5
Digitalizoval: Bc. Markéta Pavlisová
Digitalizační zařízení: DF Olympus E-520,
Datum digitalizace: 15. 6. 2010 - 15. 6. 2010