Listina - František II. potvrzuje městečku Úpici městská privilegia potvrzená Josefem II... 29.7.1793

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Trutnov
Fond: Archiv města Úpice
NAD: 768
Inventární číslo: 11
Druh ukládací jednotky: kr. 10
Ukládací jednotka: 10
Obsah: František II. potvrzuje městečku Úpici všechna městská privilegia potvrzená Josefem II. a jmenovitě potvrzuje 1/ dobytčí výroční trhy a trhy na len, přízi a plátno, 2/ vybírání mýta, 3/ obchod se solí, 4/ hospodaření se sirotčími penězi a 5/ že vrchnosti nenáleží žádné odúmrtní právo po zemřelých úpických měšťanech a po uprchlých hospodářích nebo osobách v úředních službách, žádné konfiskační právo nebo vybírání jakýchkoli poplatků do vrchnostenských důchodů. Orig., perg., 70 x 46 - 9 cm, vydavatelův podpis a pečeť v dřevěném pouzdře přivěšená na černožluté šňůrce.
----------------------------------------
Název: Listina - František II., 1793
Jazyk: němčina
Místo vydání: Vídeň
Datace dokumentů: 1793 červenec 29.
Počet snímků: 6
Digitalizoval: Bc. Markéta Pavlisová
Digitalizační zařízení: DF Olympus E-520,
Datum digitalizace: 2. 6. 2010 - 2. 6. 2010