CZ_225204010_0009_0094_p00654

Další strana



Stránkování
1 2 3 4 5 6 7
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Ústí n Orlicí
NAD: 0009
Archivní fond: UO000009
fond: Okresní úřad Žamberk
abstrakt pro WEB: Přehled domácích a užitkových zvířat Jablonné
inventární číslo: p00654
obsah nebo regest: Přehled domácích a užitkových zvířat Jablonné
název digitalizační sady: CZ_225204010_0009_0094_p00654
datace: 1910
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 7
Digitalizoval: Milan Hanik
Digitalizační zařízení: Illumis 29052
Datum digitalizace: 04.04.2014 - 04.04.2014