CZ_225105010_1296_x1

Předchozí strana Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Trutnov
NAD: 1296
Archivní fond: TU001296
fond: Nimsch Oskar, Trutnov
abstrakt pro WEB: ič x1, al 1, 1861-1939, Nimschova sbírka fotodesek
inventární číslo: x1
evidenční jednotka: al 1
ukládací číslo: 1
obsah nebo regest: Nimschova sbírka fotodesek Trutnova

1. park krátce po začátku výstavby
2. park v době výstavby evangelického kostela (v pozadí)
3. dům stržený povodní r 1899 v Dolním Starém Městě
4. výstavba na Faltisově pozemku na Dolním Předměstí
5. domy v Barvířské ulici
6.pohled na Kryblici od Červeného kříže (stará rokytnická silnice)
7. pohled na zahradní město z Kacíře
8. pohled na město z Úpatí Jánského kopce (z parku)
9. továrna v Dolním Starém Městě (texlen 011)
10. tiskárna Trautenauer Tagblatt ve Spojenecké ulici
11. pohled na město od úpiské ulice
12. pohled na město z parku
13. chudobinec v Lipové ulici
14. stodoly na rohu ulic Pražské a Císaře Josefa (dnes Žižkova)
pohled na Horní Předměstí
15.pohled na začátek Kryblické ulice
16. pohled od nemocnice do prostoru křižovatky u Centrolenu
17. kolonie Na svobodě
18. výstavba ve Faltisových objektech na Středním předměstí
19. zástavba na Kryblické ulici pod Zahradním městem
20. zástavba v Nemocniční ulici (pohled Centrolenu)
21. hostinec Ludwig Valášek čp. 1 v ulici Kapellgasse
22. koncert vojenské kapely (c.k.p.pl. z Josefova)
23. městská sklárna r. 1870
24. průhled do Barvířské ulice
25. reprofoto kresby "Požár Trutnova r. 1866"
26. trutnovští občané odvedení do Hlohowa r 1866 (Lesk, Stark, Czerny, Friedler, Gutsch, Capoušek, Scheps, Zub, Hönig)
27. průhled Nemocniční ulicí k Centrolenu
28. pohled na nádraží a Město z Červeného kopce
29.hotel Klein v Havlíčkově ulici
30. trh na náměstí, pohled od Z
31. vyvrácená lípa v Lužické ulici (dříve Kapellgasse)
32. betlém v kostele Narození Panny Marie
33. truhlárna na konci ulice Na Struze
34. svěcení praporu hraničářů
35. nová střelnice na Bojišti
36. trhy na náměstí, pohled na západní průčelí
37. průvod s kapelou na náměstí, pohled na S průčelí (asi r. 1905, převoz ostatků gen. Gablenze)
38. patrně z parku, pohled na evang. kostel
39. po požáru válcového mlýna v Hradební ulici
40. oprava kostela v roce 1938- průhled mezi domy od ulice Na vrchu
41. portrét : starosta Roth
42. stkání veteránů války 1866 a příznivců z řad vojska u pomníku mjr. A. Lipoščáku v parku
43. kaple sv. Jana Křtitele, pohled z J
44. dělníci za kapličkou sv. Jana Nepomuckého na Kryblici
45. dům Karla Richtera - výroba vojenských kufrů
46. městská garda a Krkonošský telocvičný spolek (asi před nádražím)
47. pomník 23. pěšího pluku nad Starým Rokytníkem
48. pohřební průvod s ostatky gen. Gablenze na mostě u nádraží v roce 1905
49. stavba vodovodu asi na České čtvrti
50. demonstrace válkou poškozených 27.4.1919 na náměstí
51. průvod s ostatky gen.Gablenze na náměstí r. 1905
52. po požáru stodol na Pražské ul.
53. kladení základního kamene
54. svěcení praporu hraničářů na náměstí
55. řazení jednotek zůčastněných v bitvě ub Trutnova r. 1866 na náměstí, při převozu ostatků gen. Gablenze r. 1905
56. domek vesnického typu
57. bourání židovské márnice (smuteční obřadní síně) v roce 1939 u židovského hřbitova na úpatí Šibeníku
58. kulturní akce něm. tělovýchovného spolku na Záduší
59. Křížové náměstíčko (za Barvířškou ul. proti ul. Lipová)
60. restaurace Radio na Novodvorské ul.
61. výstavní pavilón na rohu ulic Horské a Nádražní
62. pohled na Zahradní město a Kryblici od Červeného kříže
63. městská parní elektrárna v Komenského ul. (dříve Alžbětina ul.)
64. vlak na nádraží v zimě
65. r. 1910 letadlo Igo Etricha (zepředu šikmo)
66. -"- (zezadu -"-), na lukách v Horním Starém Městě
67. r. 1910 letadlo Igo Etricha na lukách v Horním Starém Městě (detail kabiny)
68. náměstí před rokem 1918, S průčelí
69. pohled na Zadní město a Kryblici od Červeného kříže
70. zříceniny hradu Břečtejna
71. pohřeb na hřbitově
72. novostavba vily na Úpické silnici
název digitalizační sady: CZ_225105010_1296_x1
datace: 1861-1939
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 74
Digitalizoval: Tereza Holcová
Digitalizační zařízení: Scanner Epson GT-20000
Datum digitalizace: 24.10.2011 - 25.10.2011