CZ_225105010_1296_x3

Předchozí strana Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Trutnov
NAD: 1296
Archivní fond: TU001296
fond: Nimsch Oskar, Trutnov
abstrakt pro WEB: ič x3, al 3, 1878-1937, Nimschova sbírka fotodesek
inventární číslo: x3
evidenční jednotka: al 3
ukládací číslo: 3
obsah nebo regest: Nimschova sbírka fotodesek Trutnova 3

1. pohled z úpátí Jánského kopce na evangelický kostel a památník tažení proti Bosně a Hercegovině v roce 1878
2. asfaltéři na střeše domu v ulici Na vrchu
3. roh ulice Pražská, při pohledu od náměstí (dříve Císařská silnice)
4. dům č. p. 9 v Palacké ulici (dříve Císařská silnice) se vstupem do Příčné ul.
5. partie z parku
6. pohled do V podloubí od severu
7. divadlo Na nivách od S
8. pohled na město z parku
9. kamenolom v lese za Chmelnicí r. 1922
10. setkání jakéhosi spolku
11. Z strana náměstí č. p. 24-27
12. konec Jihoslovanské ul. (Uffo Horn Strasse dříve) a Beim Rothen Stern, dnes S lovanské náměstí
13. pohled do V části podloubí z Bulharské ul. (Schmeykalgasse) - hotel Stark
14. Z části náměstí č.p. 22-26
15. jakási oslava na náměstí u domu Trautenauer Zeitung (Dlouhé podloubíú
16. první automobil v Trutnově
17. pomník Josefa Flögla v parku (starosta města)
18. pohled na náměstí z kostelní věže před r. 1918
19. obchod T.+A. Baťa v Jihoslovanské il. (dříve Uffo Hornstrasse)-vedle průchodu U studny
20. reprofoto: pohlednice- Broumov náměstí
21. dlouhé podloubí (začátek u Havlíčkovi ulice), pohled na V
22. obchodní dům Petr Erben na S straně náměstí
23. slavnosti něm. mládeže na poč. 20. st.
24. oslava na náměstí, pohled na J část
25. pohled na Starou poštu a Špitálský most
26. Goetheplatz (Malé náměstí) od S s válcovým mlýnem
27. koupaliště v Poříčí
28. odstraňování sochy Josefa II. z náměstí v r. 1923
29. pohled na SLTŠ z Lesnické ul.
30. bývalý klášter Na nivách
31. pohled do Brückengasse od Špitalského mostu
32. pohled na radnici z Horské ulice
33. pohled na reálku na Horské ul. od náměstí
34. pohled na kostel z bývalého hřbitova
35. pohled na město z Gablenzova kopce nad evang. kostelem
36. obecná škola v Poříčí (nová, vlevo stará)
37. restaurace Na krásné vyhlídce vedle Nemocniční ul.
38. pohled na Starou kovárnu vedle reálky na Horské ul.¨
39. pohled na něm. Turnhalle na Dolní promenádě
40. vodotrysk v dolní části parku
41. zástavba v horní části Struhy
42. koryto Úpy pod Špitálským mostem v době regulace břehů (pohled na SV)
43. koželužské domky u Vodní ul. , vpředu lávka přes náhon z kosterní stezky
název digitalizační sady: CZ_225105010_1296_x3
datace: 1900-1937
44. kaplička sv. Jana Nepomuckého na křižovatce Struhy, Kryblické, Nemocniční, Mostní a Slezské (pohled od S na J)
45. pohled na náhon a válcový mlýn ve Vodní ul., vpředu lávka přes náhon z kostelní stezky
46. pohled z kostelní věže na náměstí před r. 1928
47. povodeň v r. 1897 Poříčí a Trutnov
48. povodeň v r. 1897 Dolní Staré Město
49. Haasův palác na náměstí
50. trutnovský park s Janským kopcem a kaplí
51. rohový dům a hostinec U zeleného stromu na Horské ul.
52. pohled na město z Císařské silnice (dnes ul. Královedvorská)
53. dům a hostinec U zeleného stromu na Horské ul.¨
54. hostinec Na krásné vyhlídce a městská nemocnice na Kryblici
55. stará kovárna na Horské ul.č.p. 6
56. sousoší sv. Jana Nepomuckého na mostě přes náhon na Horské ul.
57. stará střelnice Na nivách
58. most před náhon na Horské ul.
59. náměstí před r. 1900 s dračí studnou
60. pohled na Trutnov z úpatí Chmelnice (srpen 1927)
61. pohled na Zahradní město z Kryblice
62. pohled na komplex Faltisovy továrny (dnes ONV) z prostoru kolonie Na svobodě (Erbenova pole)
63. pohled na evang. kostel z úpatí Janského kopce
64. novostavba v ul. Na zádušíč.p. 33
65. první turbogenerátor v městské elektrátně v Poříčí
66. domy v ul. Na Struze
67. požární zbrojnice u kostela
68. křižovatka ulic Vodní a Uniongasse
69. novostavby na České čtvrti-školní komplex
70. pohled na Barvířské ulice z křižovatky s Hlubokým příkopem r. 1937
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 72
Digitalizoval: Tereza Holcová
Digitalizační zařízení: Scanner Epson GT-20000
Datum digitalizace: 26.10.2011 - 26.10.2011