Listina - Hynek Temeritc na Řehnici daruje spolu se svou ženou po jejich smrti... 18.1.1479

Předchozí stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Trutnov
NAD: 765
Archivní fond: TU000765
fond: Archiv města Trutnov
abstrakt pro WEB: Hynek Temeritc na Řehnici daruje spolu se svou ženou po jejich smrti polovinu jejich domu církvi a druhou městu Trutnovu.
datum vydání: 1479-(01)-(18)
inventární číslo: 1
evidenční jednotka: li.
ukládací číslo: 1
obsah nebo regest: Hynek Temeritc na Řehnici daruje spolu se svou ženou po jejich smrti polovinu jejich domu církvi a druhou městu Trutnovu.
forma dochování: konfirmace
jazyk: němčina
název digitalizační sady: CZ_225105010_765_1
nosič záznamu - materiál: papír
připojené pečetě: zbytky jedné přitištěné pečeti vydavatelky
rozměry nebo velikost: 222x325 mm
způsob dochování: originál
počet stran nebo listů nebo kusů: 1 l.
technika zázanmu: rukopis
----------------------------------------
Typ reprodukce: studijní
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Bc. Markéta Pavlisová
Digitalizační zařízení: DF Olympus E-520
Datum digitalizace: 23.06.2010 - 23.06.2010