Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Barchov

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Velký Barchov
 • 1398 první zmínka
 • od 1850 obec
 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Hradec Králové
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Hradec Králové

archivní fondy

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek 
51Místní národní výbor BarchovBR - MNV1945 - 1990 (1991)0,9002
52Jednotné zemědělské družstvo BarchovBR - JZD1957 - 1972 (1973)1,00021224
53Archiv obce BarchovBR - AO1831 - 1945 (1985)0,5501, 02
2258Vodní družstvo BarchovBR - VD1924 - 19510,0102
2417Obecní úřad BarchovBR - OÚ1992 - 19980,1002


digitalizované archiválie

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Barchov 1922-1985

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


matriční příslušnost

dnešní matriční úřad Nový Bydžov;

římskokatolická církev: od 1722 farnost Dobřenice, od 1788 lokálie Babice, od 1885 farnost Babice; dnes děkanství Chlumec nad Cidlinou

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

sign. 1-1 matrika NOZ 1787-1803