Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Běleč nad Orlicí

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Velký(á) Běleč, Velký(á) Bělč
 • 1336 první zmínka
 • od 1850 obec
 • Politický okres
  • 1850-1855 Pardubice
  • 1855-1868 Holice
  • 1868-1873 Pardubice
  • od 1873 Hradec Králové
 • Soudní okres
  • 1850-1873 Holice
  • od 1873 Hradec Králové

Archivní fondy

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek 
16Honební společenstvo Běleč nad OrlicíBĚ - HBV19480,01021001
17Místní rada osvětová Běleč nad OrlicíBĚ - MRO1946 - 19480,0102896
18Sokol - tělocvičná jednota Běleč nad OrlicíBĚ - SKL1921 - 19440,2002631
20Místní školní rada Běleč nad OrlicíBĚ - MŠR1869 - 1949 (1951)0,2302304
21Základní devítiletá škola Běleč nad OrlicíBĚ - OŠ1849 - 1963 (1965)0,8501, 02303
22Družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické energie Běleč nad OrlicíBĚ - HDPE1931 - 19580,06021000
23Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka Běleč nad OrlicíBĚ - HDPD1911 - 19220,12021002
25Místní národní výbor Běleč nad OrlicíBĚ - MNV1945 - 19901,5002
27Archiv obce Běleč nad OrlicíBĚ - AO1791 - 1945 (1953)1,4001, 02
28Jednotné zemědělské družstvo Běleč nad OrlicíBĚ - JZD1957 - 1961 (1962)0,27021226
2418Obecní úřad Běleč nad OrlicíBĚ - OÚ1991 - 19970,2502
2793Osada Kováků Běleč nad OrlicíBĚ - Osada Kováků1960 - 19920,0502


Digitalizované archiválie

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Běleč n. O. 1921-1924

Pamětní kniha obce Běleč n. O. 1921-1934

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

dnešní matriční úřad Třebechovice pod Orebem

římskokatolická církev: farnost Třebechovice pod Orebem

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické; farní úřad Dvačkovice, od 1783 reformovaný český sbor, po roce 1918 sbor Českobratrské církve evangelické; farní úřad Klášter nad Dědinou, od 1782 reformovaný český sbor, po roce 1918 sbor Českobratrské církve evangelické; farní úřad Třebechovice pod Orebem, od 1871 reformovaný český sbor vzniklý vyfařením z Kláštera nad Dědinou, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické, od 1876 filiální sbor v Bělči nad Orlicí

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921.

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 164-1 matrika NOZ 1685-1716

sign 164-2. matrika N 1716-1747

sign. 164-3 matrika N 1748-1784

sign. 164-4 matrika N 1785-1803

sign. 164-7 matrika N 1803-1868

sign. 164-10 matrika OZ 1716-1757

sign. 164-11 matrika OZ 1758-1784

sign. 164-12 matrika O 1785-1819

sign. 164-13 matrika O 1820-1870

sign. 164-14 matrika Z 1785-1819

sign. 164-15 matrika Z 1820-1870

evangelické matriky – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

evangelické matriky – farní úřad Dvačkovice

sign. R 6-1 matrika NOZ 1783-1837

sign. R 6-2 matrika NOZ, index NOZ 1838-1866

sign. R 6-3 matrika N, index N 1852-1868

sign. R 6-4 matrika N, index N 1868-1885

sign. R 6-6 matrika N, index N 1886-1902

sign. R 6-5 matrika OZ, index OZ 1865-1889

sign. R 6-7 matrika O, index O 1889-1922

sign. R 6-8 matrika Z, index Z 1890-1927

evangelické matriky – farní úřad Klášter nad Dědinou

sign. R 12-1 matrika NOZ 1784-1799

sign. R 12-2 matrika N 1799-1833

sign. R 12-3 matrika N 1834-1846

sign. R 12-4 matrika N 1846-1859

sign. R 12-5 matrika N 1859-1875

sign. R 12-6 matrika N 1875-1890

sign. R 12-13 matrika N 1891-1910

sign. R 12-7 matrika O 1799-1844

sign. R 12-8 matrika O 1844-1860

sign. R 12-9 matrika O 1860-1865

sign. R 12-14 matrika O 1865-1903

sign. R 12-10 matrika Z 1799-1849

sign. R 12-11 matrika Z 1849-1872

sign. R 12-15 matrika Z 1872-1919

sign. R 12-16  index N 1784-1799

sign. R 12-17 index N 1834-1836

sign. R 12-18 index N 1846-1859

sign. R 12-19 index N 1859-1875

sign. R 12-20 index N 1875-1890

sign. R 12-21 index O 1844-1860

sign. R 12-22 index Z 1849-1872

evangelické matriky – farní úřad Třebechovice pod Orebem

sign. R 19-2 matrika N 1871-1887

sign. R 19-1 matrika O, index O 1871-1899

sign. R 19-4 matrika O 1876-1927

sign. R 19-3 matrika Z 1871-2002