Return to Boharyně

Budín

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • nejstarší zmínka 1790
 • 1850-1976 osada, později část obce Zvíkov
 • od 1976 část obce Boharyně

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • od 1868 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • od 1949 Hradec Králové


Archivní fondy 


Digitalizované archiválie 

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost 

dnešní matriční úřad Nechanice

římskokatolická církev: farnost Boharyně, dnes farnost Nechanice

evangelická církev: farní úřad Bukovka, od 1783 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 7-1 matrika N 1787-1815

sign. 7-2 matrika N 1815-1842

sign. 7-3 matrika N, index N 1842-1863

sign. 7-6741 matrika N 1864-1907

sign. 7-4 matrika O 1787-1815

sign. 7-5 matrika O 1815-1867

sign. 7-6742 matrika O 1868-1906

sign. 7-6 matrika Z 1787-1815

sign. 7-7 matrika Z 1815-1867

sign. 7-8003 matrika Z 1868-1930

sign. 7-5843 index NOZ 1787-1815

sign. 7-8 index NOZ 1787-1848

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Bukovka

sign. R 3-1 matrika N 1831-1875

sign. R 3-2 matrika N 1857-1892

sign. R 3-3 matrika N 1875-1892

sign. R 3-6 matrika O 1831-1909

sign. R 3-4 matrika Z 1831-1886