Return to Boharyně

Zvíkov

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • nejstarší zmínka 1395
 • 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Boharyně

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • od 1868 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • od 1949 Hradec Králové

Archivní fondy 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1847Archiv obce ZvíkovZV - AO1840 - 1945 (1955)0,2501, 02
2212Jednotné zemědělské družstvo ZvíkovZV - JZD1957 - 19730,6221384
1845Místní národní výbor ZvíkovZV - MNV1948 - 1975 (1988)0,352
1846Sbor dobrovolných hasičů ZvíkovZV - SDH1898 - 19730,032747


Digitalizované archiválie 

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Zvíkov 1934-1936

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost 

dnešní matriční úřad Nechanice

římskokatolická církev: farnost Boharyně, dnes farnost Nechanice

evangelická církev: farní úřad Bukovka, od 1783 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 7-1 matrika N 1787-1815

sign. 7-2 matrika N 1815-1842

sign. 7-3 matrika N, index N 1842-1863

sign. 7-6741 matrika N 1864-1907

sign. 7-4 matrika O 1787-1815

sign. 7-5 matrika O 1815-1867

sign. 7-6742 matrika O 1868-1906

sign. 7-6 matrika Z 1787-1815

sign. 7-7 matrika Z 1815-1867

sign. 7-8003 matrika Z 1868-1930

sign. 7-5843 index NOZ 1787-1815

sign. 7-8 index NOZ 1787-1848

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Bukovka

sign. R 3-1 matrika N 1831-1875

sign. R 3-2 matrika N 1857-1892

sign. R 3-3 matrika N 1875-1892

sign. R 3-6 matrika O 1831-1909

sign. R 3-4 matrika Z 1831-1886