Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Černilov

Černilov 

Bukovina – odkaz na samostatnou stránku
Újezd – odkaz na samostatnou stránku

Černilov

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 

  • 1271 první zmínka
  • od 1850 obec
  • část Borovice: 1850-1976 osada později část Libníkovic,  od 1. 1. 1976 součást Černilova

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové


Archivní fondy Černilov

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
75Děkanský úřad ČernilovČE - AD1720 - 1949 (1970)6,4311176
76Ochotnické divadlo ČernilovČE - OD(1819) 1870 - 18980,062101
78Družstvo pro rozvod elektrické energie ČernilovČE - HDPE1912 - 19500,062108
79Evangelická reformovaná škola ČernilovČE - ŠE1864 - 19180,212372
80Hospodářsko živnostenská beseda ČernilovČE - HČB1881 - 19430,122102
81Jednotné zemědělské družstvo ČernilovČE - JZD1950 - 1983 (1985)0,621233
82Katolická národní jednota ČernilovČE - KNJ1897 - 19500,122784
83Komitét pro stavbu dráhy ČernilovČE - KSD1908 - 19200,122109
84Místní národní výbor ČernilovČE - MNV1945 - 19905,101, 02
85Základní devítiletá škola ČernilovČE - OŠ1835 - 19742,8501, 02371
86Místní osvětová komise ČernilovČE - MRO1938 - 19460,012103
87Místní školní rada ČernilovČE - MŠR1873 - 1949 (1957)0,32373
88Archiv obce ČernilovČE - AO1589 - 1945 (1952)4,2201, 0293
89Politický spolek ČernilovČE - PLS1903 - 19110,05299
90Živnostenská škola pokračovací ČernilovČE - ŠPP1898 - 19410,252374
91Sbor dobrovolných hasičů ČernilovČE - SDH1881 - 1952 (1981)0,212106
92Sbírka - soudobá dokumentace ČernilovČE - SB(1804) 1843 - 19630,122110
93Spolek divadelních ochotníků Tyl ČernilovČE - SDO1898 - 19700,62100
94Ústřední matice školská - místní odbor ČernilovČE - ÚMŠ1907 - 19330,05298
95Vodní družstvo ČernilovČE - VD1899 - 19560,7701, 02107
96Vzájemně pojišťovací spolek proti ohni ČernilovČE - VPSO1865 - 1946 (1947)0,352105
97Společenstvo různých živností ČernilovČE - ŽSRŽ1884 - 19420,22104
1892Ponec Václav SvatoplukSP - PONEC(1790) 1875 - 19220,2211758
2011Kontribučenská záložna ČernilovČE - KZ1804 - 19260,621421
2012Spořitelna a záložna ČernilovČE - OZ1896 - 1952 (1954)1,3521422
2013Záložna Kampelička ČernilovČE - K1908 - 1948 (1952)0,8521423
2167Jednota československého Orla ČernilovČE - OR1921 - 19480,052632
2306Honební společenstvo ČernilovČE - HBV1948 - 19490,032
2316Farní úřad českobratrské církve evangelické ČernilovČE - AF ČCE1816 - 1949111609
2399Obecní úřad ČernilovČE - OÚ1991 - 19920,052
2410Včelařský spolek ČernilovČE - VS1922 - 19630,032
2471Četnická stanice ČernilovČE - Čet.s.1938 - 19420,111

Digitalizované archiválie Černilov

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha děkanského úřadu Černilov  1836-1940, 1951-1970 Pamětní kniha obce Černilov 1791-1865 Pamětní kniha obce Černilov do roku 1815 Pamětní kniha obce Černilov do roku 1900 Pamětní kniha obce Černilov 1901-1930 Pamětní kniha obce Černilov 1930-1940 Pamětní kniha obce Černilov 1945-1969 Pamětní kniha obce Černilov 1970-1989

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Černilov

dnešní matriční úřad  Černilov římskokatolická církev: farní úřad Černilov,  v 17. století filiální k Holohlavům, 1718 farnost, od 1901 děkanství Černilov obec Újezd:  farnost Čibuz, dnes farnost Čibuz evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor; farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické; farní úřad Klášter nad Dědinou, od 1782 reformovaný český sbor, po  1918 sbor Českobratrské církve evangelické; farní úřad Semonice, od 1868 reformovaný český sbor vzniklý vyčleněním z reformovaného sboru v Černilově, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: římskokatolické matriky sign. 18-1 matrika NOZ 1718-1765 (Černilov, Bukovina) sign. 18-2 matrika N 1766-1784 (Černilov, Bukovina) sign. 18-3 matrika N 1784-1808 (Černilov, Bukovina) sign. 18-4 matrika N, index N 1808-1834 (Černilov, Bukovina) sign. 18-5 matrika N 1835-1845 (Černilov) sign. 18-3595 matrika N 1846-1871 (Černilov) sign. 18-4822 matrika N 1872-1891 (Černilov) sign. 18-4824 matrika N 1892-1898 (Černilov) sign. 22-7009 matrika N 1887-1909 – fol. 185-286 – dva zápisy sboru evangelické reformované církve v Černilově (1896) sign. 18-7 matrika O 1766-1784 (Černilov, Bukovina) sign. 18-8 matrika O 1784-1808 (Černilov, Bukovina) sign. 18-9 matrika O 1809-1840 (Černilov, Bukovina) sign. 18-10 matrika O 1841-1848 (Černilov, Bukovina) sign. 18-3598 matrika O 1848-1867 (Černilov, Bukovina) sign. 18-3599 matrika O 1868-1881 (Černilov, Bukovina) sign. 18-4828 matrika O 1882-1898 (Černilov, Bukovina) sign. 18-11 matrika Z 1766-1784 (Černilov, Bukovina) sign. 18-12 matrika Z 1784-1808 (Černilov, Bukovina) sign. 18-13 matrika Z, index Z 1808-1840 (Černilov, Bukovina) sign. 18-3601 matrika Z 1841-1860 (Černilov, Bukovina) sign. 18-4831 matrika Z 1861-1891 (Černilov, Bukovina) sign. 18-4832 matrika Z 1892-1898 (Černilov, Bukovina) sign. 18-14 index N 1718-1765 (Černilov, Bukovina) sign. 18-15 index N 17166-1808 (Černilov, Bukovina) sign. 18-16 index N 1835-1845 (Černilov, Bukovina) sign. 18-6746 index N 1846-1855 (Černilov, Bukovina) sign. 18-6747 index N 1856-1898 (Černilov, Bukovina) sign. 18-17 index O 1718-1795 (Černilov, Bukovina) sign 18-18 index O 1796-1808 (Černilov, Bukovina) sign. 18-6748 index O 1841-1891 (Černilov, Bukovina) sign. 18-6749 index O 1892-1898 (Černilov, Bukovina) sign. 18-19 index Z 1718-1765 (Černilov, Bukovina) sign. 18-20 index Z 1796-1808 (Černilov, Bukovina) sign. 18-6750 index Z 1841-1875 (Černilov, Bukovina) sing. 18-6751 index Z 1876-1898 (Černilov, Bukovina)   evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov sign. L 1-1 matrika N 1785-1835 sign. L 1-2 matrika N 1785-1835 sign. L 1-3 matrika N 1856-1878 sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911 sign. L 1-4 matrika O 1785-1842 sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871 sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919 sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843 sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896 sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919 sign. L 1-12 index O 1842-1919   evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov sign. R 5-1 matrika N 1785-1831 sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851 sign. R 5-3 matrika N 1851-1856 sign. R 5-4 matrika N 1857-1862 sign. R 5-5 matrika N 1863-1871 sign. R 5-6 matrika N 1872-1883 sign. R 5-14 matrika N 1883-1902 sign. R 5-15 matrika N 1903-1911 sign R 5-7 matrika O 1793-1849 sign. R 5-8 matrika O 1849-1851 sign. R 5-9 matrika O 1852-1865 sign. R 5-10 matrika O 1866-1892 sign. R 5-16 matrika O 1893-1926 sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850 sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866 sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898   evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Klášter nad Dědinou sign. R 12-1 matrika NOZ 1784-1799 sign. R 12-2 matrika N 1799-1833 sign. R 12-3 matrika N 1834-1846 sign. R 12-4 matrika N 1846-1859 sign. R 12-5 matrika N 1859-1875 sign. R 12-6 matrika N 1875-1890 sign. R 12-13 matrika N 1891-1910 sign. R 12-7 matrika O 1799-1844 sign. R 12-8 matrika O 1844-1860 sign. R 12-9 matrika O 1860-1865 sign. R 12-14 matrika O 1865-1903 sign. R 12-10 matrika Z 1799-1849 sign. R 12-11 matrika Z 1849-1872 sign. R 12-15 matrika Z 1872-1919 sign. R 12-16  index N 1784-1799 sign. R 12-17 index N 1834-1836 sign. R 12-18 index N 1846-1859 sign. R 12-19 index N 1859-1875 sign. R 12-20 index N 1875-1890 sign. R 12-21 index O 1844-1860 sign. R 12-22 index Z 1849-1872   evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Semonice sign. 7256 matrika N 1868-1906 sign. 7959 matrika O 1868-1926 sign. 7257 matrika Z 1868-1919

Bukovina

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1340 první zmínka 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Černilova Politický okres od 1850 Hradec Králové Soudní okres od 1850 Hradec Králové Archivní fondy  Digitalizované archiválie  Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z …

Újezd

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost   též Oujezd 1143 první zmínka 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Černilova Politický okres od 1850 Hradec Králové Soudní okres od 1850 Hradec Králové Archivní fondy   Digitalizované archiválie  Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů …