Return to Černilov

Újezd

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 

  • též Oujezd
  • 1143 první zmínka
  • 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Černilova

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové

Archivní fondy

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1768Archiv obce ÚjezdÚJ - AO1838 - 19450,62
1769Jednotné zemědělské družstvo ÚjezdÚJ - JZD1952 - 19720,1721373
1771Místní národní výbor ÚjezdÚJ - MNV1945 - 197112
1770Sbor dobrovolných hasičů ÚjezdÚJ - SDH1906 - 19540,062744

Digitalizované archiválie 

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost 

dnešní matriční úřad  Černilov římskokatolická církev:   farnost Čibuz, dnes farnost Čibuz evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor; farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické; farní úřad Klášter nad Dědinou, od 1782 reformovaný český sbor, po  1918 sbor Českobratrské církve evangelické; farní úřad Semonice, od 1868 reformovaný český sbor vzniklý vyčleněním z reformovaného sboru v Černilově, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: římskokatolické matriky sign. 42A-18 matrika N, index N (Újezd) sign. 42A-3582 matrika N 1812-1882 (Újezd) sign. 42A-22 matrika O, index O 1786-1812 (Újezd) sign. 42A-4837 matrika O 1814-1894 (Újezd) sign. 42A-24 matrika Z, index Z 1786-1812 (Újezd) sign. 42A-5844 index NOZ 1786-1902 (Újezd) sign. 42A-5845 index NOZ 1903-1949 (Újezd)     evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov sign. L 1-1 matrika N 1785-1835 sign. L 1-2 matrika N 1785-1835 sign. L 1-3 matrika N 1856-1878 sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911 sign. L 1-4 matrika O 1785-1842 sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871 sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919 sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843 sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896 sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919 sign. L 1-12 index O 1842-1919   evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov sign. R 5-1 matrika N 1785-1831 sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851 sign. R 5-3 matrika N 1851-1856 sign. R 5-4 matrika N 1857-1862 sign. R 5-5 matrika N 1863-1871 sign. R 5-6 matrika N 1872-1883 sign. R 5-14 matrika N 1883-1902 sign. R 5-15 matrika N 1903-1911 sign R 5-7 matrika O 1793-1849 sign. R 5-8 matrika O 1849-1851 sign. R 5-9 matrika O 1852-1865 sign. R 5-10 matrika O 1866-1892 sign. R 5-16 matrika O 1893-1926 sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850 sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866 sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898   evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Klášter nad Dědinou sign. R 12-1 matrika NOZ 1784-1799 sign. R 12-2 matrika N 1799-1833 sign. R 12-3 matrika N 1834-1846 sign. R 12-4 matrika N 1846-1859 sign. R 12-5 matrika N 1859-1875 sign. R 12-6 matrika N 1875-1890 sign. R 12-13 matrika N 1891-1910 sign. R 12-7 matrika O 1799-1844 sign. R 12-8 matrika O 1844-1860 sign. R 12-9 matrika O 1860-1865 sign. R 12-14 matrika O 1865-1903 sign. R 12-10 matrika Z 1799-1849 sign. R 12-11 matrika Z 1849-1872 sign. R 12-15 matrika Z 1872-1919 sign. R 12-16  index N 1784-1799 sign. R 12-17 index N 1834-1836 sign. R 12-18 index N 1846-1859 sign. R 12-19 index N 1859-1875 sign. R 12-20 index N 1875-1890 sign. R 12-21 index O 1844-1860 sign. R 12-22 index Z 1849-1872   evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Semonice sign. 7256 matrika N 1868-1906 sign. 7959 matrika O 1868-1926 sign. 7257 matrika Z 1868-1919