Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou

Kladruby – odkaz na samostatnou stránku
Lučice – odkaz na samostatnou stránku
Pamětník – odkaz na samostatnou stránku

Chlumec nad Cidlinou

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1325 první zmínka
 • nejpozději od 1547 město

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Bydžov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Hradec Králové


Archivní fondy Chlumec nad Cidlinou

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
567Archiv města Chlumec nad CidlinouCH - AM(1525) 1531 - 1945 (1951)80,451173
532Atleticko fotbalový klub Chlumec nad CidlinouCH - AFK(1906) 1925 - 19470,351650
533Berní úřad Chlumec nad CidlinouCH - BÚ1856 - 1949 (1951)9,0501, 021206
534Bytový podnik Chlumec nad CidlinouCH - BP1957 - 19881,52
535Cech bečvářů, (bednářů), soustružníků Chlumec nad CidlinouCH - CBS(1741) 1768 - 1859 (1865)0,061209/1
536Cech hrnčířů Chlumec nad CidlinouCH - CHR1763 - 18570,041209/2
537Cech kovářů, kolářů, zámečníků Chlumec nad CidlinouCH - CKK1670 - 1859 (1924)0,41209/3
538Cech krejčích, postřihačů Chlumec nad CidlinouCH - CK1523 - 1859 (1899)0,41209/4
540Cech mlynářů, pekařů, perníkářů, sladovníků Chlumec nad CidlinouCH - CMP1586 - 18530,191209/5
541Cech patera řemesel Chlumec nad CidlinouCH - CPŘ1823 - 1859 (1895)0,051209/7
542Cech pekařů Chlumec nad CidlinouCH - CP1739 - 1859 (1879)0,131209/8
543Cech provazníků Chlumec nad CidlinouCH - CPR17230,041209/9
544Cech řezníků Chlumec nad CidlinouCH - CŘ1641 - 1859 (1933)0,211209/10
539Cech ševců Chlumec nad CidlinouCH - CŠ1645 - 1859 (1940)0,241209/6
545Cech tkalců Chlumec nad CidlinouCH - CT(1753) 1804 - 1859 (1883)0,041209/11
546Cech zedníků, tesařů, pokrývačů Chlumec nad CidlinouCH - CZT1760 - 18580,281209/12
569Československá sociálně demokratická strana - místní organizace Chlumec nad CidlinouCH - SD1913 - 19470,051799
578Československá sociálně demokratická strana - okresní výbor Chlumec nad CidlinouCH - SD - /ov./1945 - 19480,031800
2323Český národní aeroklub - odbočka Chlumec nad CidlinouCH - Aero1939 - 19480,031
2480Četnická stanice Chlumec nad CidlinouCH - Čet.s.1849 - 19440,231
548Čtenářská beseda Chlumec nad CidlinouCH - ČB1881 - 19480,161920
549Dámský pěvecký spolek Cidlina Chlumec nad CidlinouCH - DPS1872 - 19070,051624
550Děkanský úřad Chlumec nad CidlinouCH - AD(1721) 1738 - 19586,81126
551Dělnická tělocvičná jednota Chlumec nad CidlinouCH - DTJ1911 - 19470,471651
552Dobrovolný svaz lidového motorismu Chlumec nad CidlinouCH - DSLM1951 - 19520,021652
554Družstvo pro stavbu rodinných domků Svépomoc Chlumec nad CidlinouCH - DSRD1920 - 19280,121772
555Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokola Chlumec nad CidlinouCH - DSKL1913 - 19280,051773
556Družstvo stavebních živností Chlumec nad CidlinouCH - DSŽ1938 - 19390,051774
2195Dům dětí a mládeže Chlumec nad CidlinouCH - DDM1982 - 19920,401, 02
2173Hartman JosefSP - HARTMAN1921 - 19900,9711194
587Hospodářská škola pokračovací Chlumec nad CidlinouCH - ŠPH1881 - 18890,022581
2438Hotel Astra, s. r. o. Chlumec nad CidlinouCH - ASTRA(1971) 1993 - 19950,052
558Jednotný svaz českých zemědělců - okresní sdružení Chlumec nad CidlinouCH - JSČZ/o./1946 - 19480,0311626
559Junák - ústředí skautské výchovy Chlumec nad CidlinouCH - JU1937 - 1948 (1989)0,131653
1872Khun KarelSP - KHUN1905 - 19340,2711661
560Klub českých turistů - odbor Chlumec nad CidlinouCH - KČT1932 - 19480,031654
2386Kolomazníková HedvikaSP - KOLOMAZNÍKOVÁ1945 - 19660,111637
561Komitét pro postavení památníku T. G. Masaryka Chlumec nad CidlinouCH - KTGM1926 - 19320,051885
562Komunální služby Chlumec nad CidlinouCH - KS1958 - 19710,7521635
563Kovoplast, okresní podnik Chlumec nad CidlinouCH - KOV1948 - 19754,82
564Krejcarový spolek Chlumec nad CidlinouCH - KS1873 - 18750,031762
2324Lidová akademie Chlumec nad CidlinouCH - LA1941 - 19480,031
565Lidová škola hospodářská Chlumec nad CidlinouCH - LŠH1922 - 1949 (1952)0,72584
2775Mateřská škola Beruška Chlumec nad Cidlinou, Pod LoretouCH - MŠ1960 - 20030,251
771Městské kulturní středisko Chlumec nad CidlinouCH - MKS1976 - 19960,552
566Městský národní výbor Chlumec nad CidlinouCH - MěNV1945 - 199027,4511218
2321Městský úřad Chlumec nad CidlinouCH - MÚ1990 - 200410,061
1930Místní lidový soud Chlumec nad CidlinouCH - MLS1961 - 19680,0921716
2129Místní osvětová rada Chlumec nad CidlinouCH - MOR1946 - 19500,031921
571Místní školní rada Chlumec nad CidlinouCH - MŠR1872 - 19491,352586
572Museum Chlumecka Chlumec nad CidlinouCH - MM1927 - 19610,241922
573Mužský pěvecký spolek Klicpera Chlumec nad CidlinouCH - MPS1874 - 19020,121625
2124Národní a střední škola (chlapecká) Chlumec nad CidlinouCH - OŠ - CH(1792) 1835 - 19537,5101, 02578
2193Národní fronta - místní akční výbor Chlumec nad CidlinouCH - NF - MAV1946 - 19480,052
2192Nedohledán při GI 2001 : Československá strana národně socialistická - okresní sekretariát Chlumec nad CidlinouCH - ČSNS - OS1945 - 194701
2361Notářství Benninger Otokar, JUDr., Chlumec nad CidlinouCH - Not. BENNINGER1895 - 19040,4411558
2362Notářství Černý František, Chlumec nad CidlinouCH - Not. ČERNÝ1904 - 19090,411559
2363Notářství Červinka Otto, Chlumec nad CidlinouCH - Not. ČERVINKA1892 - 18950,2211560
2364Notářství Horák Bohumil, Chlumec nad CidlinouCH - Not. HORÁK1925 - 19431,0311561
2365Notářství Kaplan Josef, JUDr., Chlumec nad CidlinouCH - Not. KAPLAN1882 - 18910,4411562
2366Notářství Kořán Jaroslav, Chlumec nad CidlinouCH - Not. KOŘÁN1943 - 19510,511563
2367Notářství Milde Antonín, Chlumec nad CidlinouCH - Not. MILDE1851 - 18820,1411564
2368Notářství Rádl Josef, Chlumec nad CidlinouCH - Not. RÁDL1909 - 19251,1311565
2415Oáza, s. r. o. Chlumec nad CidlinouCH - OÁZA1991 - 19960,112
1947Občanská záložna Chlumec nad CidlinouCH - OZ1867 - 19090,621405
575Obchodní gremium Chlumec nad CidlinouCH - OG1939 - 1944 (1948)0,051188
593Odborový svaz kovodělníků - místní skupina Chlumec nad CidlinouCH - SSK1909 - 19280,051864
576Okrašlovací spolek Chlumec nad CidlinouCH - OSP1885 - 19510,031923
577Okresní hospodářsko lesnický spolek Chlumec nad CidlinouCH - OHLS1876 - 18980,0311039
579Okresní péče o mládež Chlumec nad CidlinouCH - OPM1918 - 19450,052
581Okresní soud Chlumec nad CidlinouCH - OS1850 - 1949 (1954)64,621202, 1698, 1707
582Okresní úřad Chlumec nad CidlinouCH - OÚ1850 - 18682,72216, 249
1948Okresní záložna hospodářská Chlumec nad CidlinouCH - OZH1864 - 1947 (1952)1,8521406
583Okresní zastupitelstvo Chlumec nad CidlinouCH - OZ1865 - 1928 (1929)12,1229
584Osvětová beseda Chlumec nad CidlinouCH - OB1951 - 19690,741924
585Pěvecko ochotnická jednota Klicpera Chlumec nad CidlinouCH - POJ(1895) 1902 - 19680,361598
586Pohřební bratrstvo sboru ostrostřeleckého Chlumec nad CidlinouCH - PB1869 - 19400,181763
2682Rebel Petrol Plus, a. s. Chlumec nad CidlinouCH - REBEL1997 - 20000,032
2194Republikánská strana - místní organizace Chlumec nad CidlinouCH - RS - MO1936 - 19370,031
570Republikánský dorost československého venkova - místní skupina Chlumec nad CidlinouCH - MSD1934 - 19350,021801
580Republikánský dorost československého venkova - okresní sdružení Chlumec nad CidlinouCH - OSRD1912 - 19380,121802
589Řemeslnicko živnostenská beseda Chlumec nad CidlinouCH - ŘŽB1882 - 19110,121925
2392Říha JanSP - ŘÍHA1892 - 19220,091
1653Sbírka - varia Chlumec nad CidlinouCH - varia1845 - 19951,651
590Sbor měšťanských ostrostřelců Chlumec nad CidlinouCH - SMO1825 - 19400,351655
591Sdružení chlumeckých studujících Chlumec nad CidlinouCH - SCHS1911 - 19390,181865
592Sdružení malorolníků a domkářů Chlumec nad CidlinouCH - SMZ1912 - 19470,121803
2458Služby, s. p. Chlumec nad CidlinouCH - SŽ1990 - 19910,122
609Sokol - tělocvičná jednota Chlumec nad CidlinouCH - SKL1883 - 19521,281657
594Společenstvo hostinských, výčepníků Chlumec nad CidlinouCH - ŽSHO1890 - 19410,031182
599Společenstvo kovářů, řemenářů, podkovářů Chlumec nad CidlinouCH - ŽSKV1865 - 19480,11185
595Společenstvo krejčích Chlumec nad CidlinouCH - ŽSKR(1860) 1864 - 19480,331183
596Společenstvo obuvníků Chlumec nad CidlinouCH - ŽSOB(1860) 1864 - 19440,171184
597Společenstvo pekařů, krupařů, cukrářů, pernikářů Chlumec nad CidlinouCH - ŽSPE1884 - 19410,061181
598Společenstvo různých živností Chlumec nad CidlinouCH - ŽSRŽ1883 - 19430,161187
600Společenstvo řezníků, uzenářů Chlumec nad CidlinouCH - ŽSŘ1864 - 1942 (1945)0,31180
601Společenstvo stavebních živností Chlumec nad CidlinouCH - ŽSŽS1860 - 18870,051186
602Spolek divadelních ochotníků Chlumec nad CidlinouCH - SDO1881 - 19070,071599
603Spolek majitelů domů, nemovitostí a hospodářství Chlumec nad CidlinouCH - SMD1912 - 19140,031866
1949Spořitelna města Chlumec nad CidlinouCH - S1897 - 1948 (1952)0,5521407
2779Strojní a traktorová stanice Chlumec nad CidlinouCH - STS1952 - 19550,072
2462Střed, dřevozpracující lidové družstvo Chlumec nad CidlinouCH - STŘED(1952) 1958 - 19610,2521645
2128Svaz brannosti - odbočka Chlumec nad CidlinouCH - SB1946 - 19470,031656
605Svaz textilního dělnictva - místní skupina Chlumec nad CidlinouCH - STD1919 - 19370,121867
606Školní výbor Lidové školy hospodářské Chlumec nad CidlinouCH - LŠH - v1922 - 19490,032585
607Školní výbor Průmyslové školy pokračovací Chlumec nad CidlinouCH - ŠPP - v1890 - 19070,022583
2393Štoček VáclavSP - ŠTOČEK1820 - 18240,11
608Tenisový klub Chlumec nad CidlinouCH - TK1925 - 19480,121658
568Ústřední matice školská - místní odbor Chlumec nad CidlinouCH - MOMŠ1882 - 19050,051926
610Včelařský spolek Chlumec nad CidlinouCH - VS1900 - 19150,061868
611Veřejná městská knihovna a čítárna Chlumec nad CidlinouCH - VMK(1904) 1905 - 19650,281927
612Veřejná osvětová služba Chlumec nad CidlinouCH - VOS1944 - 19450,051928
613Vodní družstvo Chlumec nad CidlinouCH - VD1909 - 19560,0811040
553Výbor dělnického domu Chlumec nad CidlinouCH - VDD1927 - 19360,031869
614Výbor pro pasivní obranu obyvatelstva Chlumec nad CidlinouCH - VPOO1935 - 19360,031659
615Výstavní výbor okresu chlumeckého Chlumec nad Cidlinou ICH - VOCH - 11910 - 19120,031886
616Výstavní výbor okresu chlumeckého Chlumec nad Cidlinou IICH - VOCH - 21932 - 19330,121887
617Vzdělávací a zábavný spolek Pokrok Chlumec nad CidlinouCH - VZS - P1904 - 19350,121804
618Vzdělávací a zábavný spolek Svornost Chlumec nad CidlinouCH - VZS - S1893 - 19060,121805
604Základní škola Chlumec nad CidlinouCH - OŠ - D1885 - 19968,1501, 02579
2107Zvláštní škola Chlumec nad CidlinouCH - ŠZV1955 - 19880,152580
588Živnostenská škola pokračovací Chlumec nad CidlinouCH - ŠPP1889 - 19481,192582
1950Živnostenská záložna Chlumec nad CidlinouCH - ŽZ1909 - 1947 (1948)0,2521408


Digitalizované archiválie Chlumec nad Cidlinou

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha MěNV Chlumec nad Cidlinou 1918-1964

Pamětní kniha města Chlumce nad Cidlinou 1965-1979

Pamětní kniha MěNV Chlumec nad Cidlinou 1980-1989

Pamětní kniha města Chlumec nad CIdlinou 1987-1988

Pamětní kniha města Chlumec nad Cidlinou 1918-1990

Sčítací operáty

Chlumec nad Cidlinou – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Chlumec nad Cidlinou

dnešní matriční úřad Chlumec nad Cidlinou

římskokatolická církev: farní úřad Chlumec nad Cidlinou, dnes děkanství Chlumec nad Cidlinou

evangelická církev: Chlumec nad Cidlinou, farní úřad Bukovka, od 1783 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 55-1 matrika N 1775-1791

sign. 55-2 matrika N 1791-1800

sign. 55-3 matrika N 1801-1814

sign. 55-4 matrika N 1815-1822

sign. 55-5 matrika N 1823-1836

sign. 55-6 matrika N 1837-1846

sign. 55-7 matrika N 1847-1854

sign. 55-8 matrika N 1855-1859

sign. 55-9 matrika N 1860-1865

sign. 55-3557 matrika N 1866-1880

sign 55-4818 matrika N 1881-1895

sign. 55-6734 matrika N 1897-1907

sign. 55-10 matrika O 1775-1800

sign. 55-11 matrika O 1801-1837

sign. 55-12 matrika O 1838-1859

sign. 55-3559 matrika O 1860-1880

sign 55-6735 matrika O 1881-1906

sign. 55-6736 matrika O 1907-1920

sign. 55-13 matrika Z 1775-1796

sign. 55-14 matrika Z 1797-1800

sign. 55-15 matrika Z 1801-1822

sign. 55-16 matrika Z 1823-1840

sign. 55-17 matrika Z 1841-1861

sign. 55-3560 matrika Z 1862-1871

sign. 55-3561 matrika Z 1872-1892

sign. 55-6737 matrika Z 1893-1906

sign. 55-6738 matrika Z 1907-1918

sign. 55-18 index N 1775-1852

sign. 55-19 index N 1837-1865 (duplicitní se sign. 55-18)

sign. 55-4820 index N 1866-1895

sign. 55-20 index O 1775-1865

sign. 55-21 index Z 1775-1852

sign. 55-3562 index Z 1841-1892

sign. 55-6739 index Z 1893-1914

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Bukovka

sign. R 3-1 matrika N 1831-1875

sign. R 3-2 matrika N 1857-1892

sign. R 3-3 matrika N 1875-1892

sign. R 3-6 matrika O 1831-1909

sign. R 3-4 matrika Z 1831-1886

Kladruby

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1397 první zmínka 1850-1955 osada obce Lučice, 1955-1960 obec, od 1961 část Chlumce nad Cidlinou Politický okres 1850-1855 Nový Bydžov 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou 1868-1960 Nový Bydžov od 1960 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou 1949-1960 Nový Bydžov od 1960 Hradec Králové Archivní fondy …

Lučice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1110 první zmínka 1850-1985 obec, od 1. 7. 1985 součást Chlumce nad Cidlinou Politický okres 1850-1855 Nový Bydžov 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou 1868-1960 Nový Bydžov od 1960 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou 1949-1960 Nový Bydžov od 1960 Hradec Králové Archivní fondy Lučice Digitalizované archiválie Lučice …

Pamětník

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost  1548 první zmínka 1850-1954 část obce Lučice, 1.1.1955-30.6. 1985 obec, od 1. 7. 1985 součást Chlumce nad Cidlinou Politický okres 1850-1855 Nový Bydžov 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou 1868-1960 Nový Bydžov od 1960 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou 1949-1960 Nový Bydžov od 1960 Hradec Králové Archivní fondy Pamětník Digitalizované …