Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Divec

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


  • též Divce, Zdivce
  • 1417 první zmínka
  • 1850-1975 obec, 1.1.1976-31.12.1991 část obce Černilov, od 1. 1. 1992 obec

  • Politický okres
    • od 1850 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • od 1850 Hradec Králové


Archivní fondy

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
137Archiv obce DivecDI - AO1850 - 1945 (1951)0,601, 02
130Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické energie DivecDI - HDPE1925 - 19520,221013
131Hospodářsko živnostenská beseda DivecDI - HŽB1923 - 19330,0121014
132Jednotné zemědělské družstvo DivecDI - JZD(1951) 1952 - 19732,0721238
136Místní národní výbor DivecDI - MNV1945 - 19731,552
134Místní školní rada DivecDI - MŠR1907 - 19490,052308
133Obecná škola DivecDI - OŠ1909 - 1946 (1947)0,5101, 02307
135Sbor dobrovolných hasičů DivecDI - SDH1906 - 19480,12703


Digitalizované archiválie

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Divec 1923-1938

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

dnešní matriční úřad Černilov

dnešní matriční úřad  Černilov

římskokatolická církev: farnost Černilov,  v 17. století filiální k Holohlavům, 1718 farnost, od 1901 děkanství Černilov

evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor; farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické;

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 18-1 matrika NOZ 1718-1765

sign. 18-2 matrika N 1766-1784

sign. 18-3 matrika N 1784-1808

sign. 18-4 matrika N, index N 1808-1834

sign. 18-6 matrika N  1835-1945

sign. 18-3594 matrika N 1835-1845

sign. 18-4823 matrika N 1872-1891

sign. 18-4825 matrika N 1892-1898

sign. 18-7 matrika O 1766-1784

sign. 18-8 matrika O 1784-1808

sign. 18-9 matrika O 1809-1840

sign. 18-10 matrika O 1841-1848

sign. 18-3598 matrika O 1848-1867

sign. 18-3599 matrika O 1868-1881

sign. 18-4828 matrika O 1882-1898

sign. 18-11 matrika Z 1766-1784

sign. 18-12 matrika Z 1784-1808

sign. 18-13 matrika Z, index Z 1808-1840

sign. 18-3601 matrika Z 1841-1860

sign. 18-4831 matrika Z 1861-1891

sign. 18-4832 matrika Z 1892-1898

sign. 18-14 index N 1718-1765

sign. 18-15 index N 17166-1808

sign. 18-16 index N 1835-1845

sign. 18-6746 index N 1846-1855

sign. 18-6747 index N 1856-1898

sign. 18-17 index O 1718-1795

sign 18-18 index O 1796-1808

sign. 18-6748 index O 1841-1891

sign. 18-6749 index O 1892-1898

sign. 18-19 index Z 1718-1765

sign. 18-20 index Z 1796-1808

sign. 18-6750 index Z 1841-1875

sing. 18-6751 index Z 1876-1898

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898