Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Dobřenice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1339 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • od 1868 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • od 1949 Hradec Králové


Archivní fondy

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
147Archiv obce DobřeniceDO - AO1785 - 1945 (1950)1,3501, 02
2472Četnická stanice DobřeniceDO - Čet.s.1936 - 19450,21
145Farní úřad DobřeniceDO - AF(1711) 1738 - 1949 (1951)3,6711190
138Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly DobřeniceDO - HDPE1919 - 19510,1521016
139Jednota československého Orla DobřeniceDO - OR1922 - 19390,032634
144Jednotné zemědělské družstvo DobřeniceD0 - JZD1951 - 1962 (1965)0,8521239
142Lidová škola hospodářská DobřeniceDO - LŠH1931 - 19330,022400
146Místní národní výbor DobřeniceDO - MNV1945 - 1990 (1991)2,5501, 02
140Místní školní rada DobřeniceDO - MŠR1874 - 19480,22399
2636Obecní úřad DobřeniceDO - OÚ1991 - 20020,752
2439Torin, s. r. o. DobřeniceDO - TORIN1994 - 19980,152
141Ústřední matice školská - místní odbor DobřeniceDO - UMŠ1906 - 19260,032898
143Základní škola DobřeniceDO - OŠ(1793) 1798 - 19902,8501, 02398
2015Záložna Kampelička DobřeniceDO - K1904 - 1952 (1955)0,5521425


Digitalizované archiválie

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Dobřenice 1804-1845

Pamětní kniha obce Dobřenice 1930-1947

Pamětní kniha obce Dobřenice 1948-1972

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

dnešní matriční úřad Praskačka

římskokatolická církev: farnost Dobřenice

evangelická církev: farní úřad Bukovka, od 1783 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické; farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor, po 1918 sloučen s reformovaným českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Bukovka

sign. R 3-1 matrika N 1831-1875

sign. R 3-2 matrika N 1857-1892

sign. R 3-3 matrika N 1875-1892

sign. R 3-6 matrika O 1831-1909

sign. R 3-4 matrika Z 1831-1886

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919