Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Holohlavy

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


 • 1318 první zmínka
 • 1850-1974 obec, 1.3.1974-23.11.1990 část obce Smiřice, od 24. 11. 1990 obec

 

 • Politický okres
  • 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem
  • 1855-1868 Jaroměř
  • 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem
  • 1942-1945 Hradec Králové
  • 1945-1960 Jaroměř
  • od 1960 Hradec Králové

 

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Jaroměř
  • od 1960 Hradec Králové

 

 


Archivní fondy

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
468Archiv obce HolohlavyHL - AO1854 - 1945 (1961)1,3301, 021674
463Děkanský úřad HolohlavyHL - AD1700 - 1949 (1983)6,0511699
464Farní úřad československé církve HolohlavyHL - AF ČC1920 - 19490,611610
461Hospodářské strojní družstvo HolohlavyHL - HSTD1909 - 19270,0221020
465Jednotné zemědělské družstvo HolohlavyHL - JZD1952 - 1972 (1973)1,121245
466Knihovní rada HolohlavyHL - KNR1945 - 19480,012901
1877Kotlant JanSP - KOTLANT1901 - 19350,151
467Místní národní výbor HolohlavyHL - MNV1945 - 1974 (1980)1,3201, 021675
470Místní rada osvětová HolohlavyHL - MRO1945 - 19670,092902
469Místní školní rada HolohlavyHL - MŠR1900 - 19370,032495
2593Národní fronta - místní akční výbor HolohlavyHL- NF - MAV1948 - 19570,022
2241Společenstvo smíšených živností HolohlavyHL - ŽS1897 - 19280,022
471Spolek divadelních ochotníků HolohlavyHL - SDO1938 - 19600,022595
472Svaz československo sovětského přátelství - místní odbočka HolohlavyHL - SČSP1949 - 19520,032
462Základní devítiletá škola HolohlavyHL - OŠ1833 - 19751,6501, 02494
2021Záložna Kampelička HolohlavyHL - K1907 - 1952 (1953)0,3821431

 


 

Digitalizované archiválie

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Holohlavy 1919-1961

Pamětní kniha obce Holohlavy 1935-1938

Pamětní kniha obce Holohlavy 1945-1956

Pamětní kniha obce Holohlavy 1955-1958

Pamětní kniha obce Holohlavy 1957-1963

 

 


 

Matriční příslušnost

dnešní matriční úřad Smiřice

římskokatolická církev: farní úřad Holohlavy, 1380 vikářství, dnes děkanství Holohlavy

evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor; farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické; farní úřad Semonice, od 1868 reformovaný český sbor vzniklý vyčlěněním z reformovaného sboru v Černilově, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Holohlavy, sbor založen 1920

 

matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Semonice

sign. 7256 matrika N 1868-1906

sign. 7959 matrika O 1868-1926

sign. 7257 matrika Z 1868-1919