Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Hořiněves

Hořiněves

Jeřičky – odkaz na samostatnou stránku
Želkovice – odkaz na samostatnou stránku
Žíželeves – odkaz na samostatnou stránku

  

Hořiněves

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


 

 • též Hoříněves, Hoříňoves
 • 1238 první zmínka
 • od 1850 obec

 

 • Politický okres
  • 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem
  • 1855-1868 Jaroměř
  • 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem
  • 1942-1945 Hradec Králové
  • 1945-1960 Jaroměř
  • od 1960 Hradec Králové

 

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Jaroměř
  • od 1960 Hradec Králové

 

 

 


Archivní fondy Hořiněves

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
506Farní úřad HořiněvesHŘÍ - AF1719 - 19493,59141
507Jednota divadelních ochotníků Hanka HořiněvesHŘÍ - JDO1882 - 19470,05242
508Jednotné zemědělské družstvo HořiněvesHŘÍ - JZD1957 - 1960 (1962)0,521249
509Místní národní výbor HořiněvesHŘÍ - MNV1945 - 19903,2501, 02
510Archiv obce HořiněvesHŘÍ - AO1713 - 1945 (1960)1,301, 02
511Místní školní rada HořiněvesHŘÍ - MŠR1872 - 19480,152465
512Základní devítiletá škola HořiněvesHŘÍ - OŠ1823 - 19771,6501, 02464
513Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin HořiněvesHŘÍ - RDZP1906 - 19521,05245
514Sbírka - soudobá dokumentace HořiněvesHŘÍ - SB1792 - 19590,1247
515Sbor dobrovolných hasičů HořiněvesHŘÍ - SDH1905 - 19560,06243
516Sbírka - osobní fondy občanů HořiněvesHŘÍ - SP1814 - 1918 (1961)0,05246
517Živnostenské společenstvo HořiněvesHŘÍ - ŽS1877 - 19400,09244
518Lidová škola hospodářská HořiněvesHŘÍ - LŠH1921 - 19480,082466
2022Spořitelna a záložna HořiněvesHŘÍ - K1901 - 1952 (1955)0,5521432
2436Obecní úřad HořiněvesHŘI - OÚ1991 - 19930,032
2594Národní fronta - místní akční výbor HořiněvesHŘI - NF - MAV1948 - 19530,032

 


 

Digitalizované archiválie Hořiněves

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Hořiněves 995-1939 (1945)

Pamětní kniha obce Hořiněves 1238-1930 (1957)

Pamětní kniha obce Hořiněves 1833-1858

Pamětní kniha obce Hořiněves 1940-1945

Pamětní kniha obce Hořiněves 1942-1947

Pamětní kniha obce Hořiněves 1946-1959

 


 

Matriční příslušnost Hořiněves

dnešní matriční úřad Smiřice

římskokatolická církev: farní úřad Hořiněves, filiální k Holohlavům, 1720 farnost Hořiněves, dnes děkanství Holohlavy

evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor; farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Holohlavy, sbor založen 1920

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

Jeřičky

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost     1408 první zmínka 1850-1931 část obce Žiželeves, 1931-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Hořiněvsi   Politický okres 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem 1855-1868 Jaroměř 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem 1942-1945 Hradec Králové 1945-1960 Jaroměř od 1960 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1960 Jaroměř od 1960 Hradec Králové   …

Želkovice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost     1454 první zmínka 1850-1960 obec, 1960-1975 část obce Žiželeves, od 1. 1. 1976 součást Hořiněvsi   Politický okres 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem 1855-1868 Jaroměř 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem 1942-1945 Hradec Králové 1945-1960 Jaroměř od 1960 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1949 Hořice 1949-1960 Jaroměř od 1960 …

Žíželeves

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost     též Žíželoves 1354 první zmínka 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Hořiněvsi   Politický okres 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem 1855-1868 Jaroměř 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem 1942-1945 Hradec Králové 1945-1960 Jaroměř od 1960 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1960 Jaroměř od 1960 Hradec Králové   …