Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Humburky

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1359 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Hradec Králové


Archivní fondy

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
166Archiv obce HumburkyHB - AO1862 - 1945 (1979)1,1501, 021623
2742Domov důchodců HumburkyHB - DD1994 - 20060,452
164Jednotné zemědělské družstvo HumburkyHB - JZD1957 - 19925,5521254
163Místní národní výbor HumburkyHB - MNV1945 - 19901,3121624
167Místní osvětová komise HumburkyHB - MOK1926 - 19430,012919
168Místní školní rada HumburkyHB - MŠR1901 - 19490,012497
2408Obecní úřad HumburkyHB - OÚ1992 - 19960,12
2156Sbor dobrovolných hasičů HumburkyHB - SDH1922 - 19600,12710
2264Vodní družstvo HumburkyHB - VD1927 - 19510,032
165Základní devítiletá škola HumburkyHB - OŠ1891 - 19640,701, 02496
1945Záložna Kampelička HumburkyHB - K1908 - 1952 (1953)0,2421434


Digitalizované archiválie

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Humburky 1525-1979

Sčítací operáty

– po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev: farní úřad Metličany, filiální k Novému Bydžovu, 1785 lokalie, 1850 fara, dnes děkanství Nový Bydžov

evangelická církev: farní úřad Hořice, 1890 reformovaný český filiální sbor k Semonicím, 1927 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930