Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Klamoš

Klamoš

Štít – odkaz na samostatnou stránku


Klamoš

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1356 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Bydžov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Bývalé obce a osady, dnes součástí Klamoše – odkazy na wikipedii


Archivní fondy Klamoš


Digitalizované archiválie Klamoš

Pamětní kniha – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Klamoš 1356-1961

Pamětní kniha obce Klamoš 1750-1914

Pamětní kniha obce Klamoš 1962-1974

Pamětní kniha obce Klamoš 1975-1988

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Klamoš

dnešní matriční úřad Chlumec nad Cidlinou

římskokatolická církev: farní úřad Vápno, filiální k Chlumci nad Cidlinou, 1721 farnost Vápno, dnes farnost Vápno u Přelouče

evangelická církev: farní úřad Chvaletice, 1782 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 1887 matrika N 1721-1784

sign. 1888 matrika N, index N 1784-1823

sign. 1889 matrika N 1824-1835

sign. 1890 matrika N 1837-1846

sign. 1891 matrika N 1846-1861

sign. 4504 matrika N 1862-1875

sign. 4506 matrika N 1876-1889

sign. 1892 matrika O 1721-1784

sign. 1893 matrika O, index O 1784-1851

sign. 4511 matrika O 1852-1875

sign. 6571 matrika O 1876-1910

sign. 1894 matrika Z 1721-1784

sign. 1895 matrika Z, index Z 1784-1823

sign. 1896 matrika Z 1824-1848

sign. 4508 matrika Z 1849-1877

evangelické matriky – farní úřad Chvaletice

sign. R 11-1 matrika N 1791-1815

sign. R 11-2 matrika N 1816-1843

sign. R 11-3 matrika N 1843-1863

sign. R 11-4 matrika N 1864-1872

sign. R 11-5 matrika N 1872-1883

sign. R 11-6 matrika N 1883-1893

sign. R 11-7 matrika N 1893-1900

sign. R 11-15 matrika N 1900-1908

sign. R 11-8 matrika O 1791-1849

sign. R 11-9 matrika O 1849-1880

sign. R 11-10 matrika O 1880-1898

sign. R 11-13 matrika O 1898-1912

sign. R 11-11 matrika Z 1791-1846

sign. R 11-12 matrika Z 1846-1873

sign. R 11-14 matrika Z 1874-1910

Štít

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1397 první zmínka 1850-1868 obec, 1868-1904 část obce Újezd, 1904-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Klamoše Politický okres 1850-1855 Nový Bydžov 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou 1868-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou 1949-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Archivní fondy Štít Digitalizované archiválie Štít Sčítací …