Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Kobylice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1393 první zmínka
 • 1850-1964 obec, 14.6.1964-31.12.1991 část obce Prasek, od 1. 1. 1992 obec

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Kobylice 1934-1939

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev: farní úřad Nechanice, dnes farnost Nechanice

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje