Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Kosice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Velké Kosice
 • 1315 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Bydžov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Kosice 1730-1791

Pamětní kniha obce Kosice (1762) 1797-1879

ítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

dnešní matriční úřad Chlumec nad Cidlinou

římskokatolická církev:  farní úřad Chlumec nad Cidlinou, od 1787 lokalie Mlékosrby,  1857 farnost Mlékosrby, dnes děkanství Chlumec nad Cidlinou

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Chlumec nad Cidlinou

sign. 55-1 matrika N 1775-1791

sign. 55-10 matrika O 1775-1800

sign. 55-13 matrika Z 1775-1796

římskokatolické matriky – farní úřad Mlékosrby

sign. 105-1 matrika N 1787-1808

sign. 105-2 matrika N 1809-1849

sign. 105-3568 matrika N 1842-1897

sign. 105-3 matrika O 1787-1837

sign. 105-3542 matrika O 1837-1886

sign. 105-7664 matrika O 1887-1928

sign. 105-4 matrika Z 1787-1821

sign. 105-3554 matrika Z, index Z 1822-1874

sign. 105-7263 matrika Z 1875-1916

sign. 105-3555 index NOZ 1787-1874

sign. 1053556 index N 1809-1874