Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Kosičky

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Malé Kosice
 • 1398 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Bydžov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Kosičky


Digitalizované archiválie Kosičky

ítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Kosičky

dnešní matriční úřad Chlumec nad Cidlinou

římskokatolická církev: farní úřad Babice, filiální ke Kratonohám, 1778 lokalie Babice, 1885 farnost Babice dnes Děkanství Chlumec nad Cidlinou

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 1-2 matrika N 1804-1836

sign. 1-4 matrika NOZ 1787-1803

sign. 1-3 matrika N 1837-1853

sign. 1-3563 matrika N 1854-1881

sign. 1-6 matrika O 1804-1836

sign. 1-3565 matrika O 1836-1882

sign. 1-6662 matrika O 1882-1918

sign. 1-7 matrika Z 1804-1836

sign. 1-3566 matrika Z 1836-1890

sign. 1-6663 matrika Z 1891-1909

sign. 1-2598 index NOZ 1787-1853

sign. 1-3564 index N 1854-1893