Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Kratonohy

Kratonohy

Michnovka – odkaz na samostatnou stránkuKratonohy

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1316 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové

 • Bývalé obce a osady, dnes součástí obce – odkazy na wikipedii


Archivní fondy Kratonohy


Digitalizované archiválie Kratonohy

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Kratonohy 1669-1901

Pamětní kniha obce Kratonohy (1669) 1783-1914

Pamětní kniha obce Kratonohy 1914-1957

Pamětní kniha obce Kratonohy 1958

Pamětní kniha obce Kratonohy 1958-1988

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Kratonohy

dnešní matriční úřad Praskačka

římskokatolická církev: farní úřad Kratonohy, filiální k Dobřenicům, od 1721 farnost Kratonohy

evagelická církev: farní úřad Bukovka, 1783 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Československé církve evangelické

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky

sign. R 3-1 matrika N 1831-1875

sign. R 3-2 matrika N 1857-1892

sign. R 3-3 matrika N 1875-1892

sign. R 3-6 matrika O 1831-1909

sign. R 3-4 matrika Z 1831-1886

Michnovka

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1720 první zmínka 1850-1920 část obce Kratonohy, 1920-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Kratonoh Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Michnovka Digitalizované archiválie Michnovka Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované …