Return to Kratonohy

Michnovka

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1720 první zmínka
 • 1850-1920 část obce Kratonohy, 1920-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Kratonoh

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové

Archivní fondy Michnovka

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
925Archiv obce MichnovkaMI - AO1900 - 1945 (1949)0,352
924Jednotné zemědělské družstvo MichnovkaMI - JZD1957 - 19620,2221294
926Místní národní výbor MichnovkaMI - MNV1945 - 19640,62
927Sbor dobrovolných hasičů MichnovkaMI - SDH1930 - 19570,052721
2539Vodní družstvo MichnovkaMI - VD1925 - 19450,032


Digitalizované archiválie Michnovka

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Michnovka

dnešní matriční úřad Praskačka

římskokatolická církev: farní úřad Kratonohy, filiální k Dobřenicům, od 1721 farnost Kratonohy

evagelická církev: farní úřad Bukovka, 1783 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Československé církve evangelické

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky

sign. R 3-1 matrika N 1831-1875

sign. R 3-2 matrika N 1857-1892

sign. R 3-3 matrika N 1875-1892

sign. R 3-6 matrika O 1831-1909

sign. R 3-4 matrika Z 1831-1886