Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Kunčice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1382 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Kunčice


Digitalizované archiválie Kunčice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Kunčice 1923-1995

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Kunčice

dnešní matriční úřad Nechanice

římskokatolická církev: farní úřad Nechanice, dnes farnost Nechanice

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje