Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Lejšovka

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 
 
 • 1406 první zmínka
 • 1850-1866 část obce Libřice, 1866-1975 obec, 1.1.1976-30.6.1980 část obce Libřice, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Černilov, od 24. 11. 1990 obec
 
 • Politický okres
  • 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem
  • 1855-1868 Jaroměř
  • 1868-1942 Dvůr Králové nad labem
  • 1942-1945 Hradec Králové
  • 1945-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové
 
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové
   

Archivní fondy Lejšovka

 
  Digitalizované archiválie Lejšovka  
 

Matriční příslušnost Lejšovka

dnešní matriční úřad Černilov římskokatolická církev: farní úřad Černilov, v 17. století filiální k Holohlavům, 1718 farnost, od 1901 děkanství Černilov   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: římskokatolické matriky sign. 18-1 matrika NOZ 1718-1765 sign. 18-2 matrika N 1766-1784 sign. 18-3 matrika N 1784-1808 sign. 18-4 matrika N, index N 1808-1834 sign. 18-6 matrika N 1835-1945 sign. 18-3594 matrika N 1835-1845 sign. 18-4823 matrika N 1872-1891 sign. 18-4825 matrika N 1892-1898 sign. 18-7 matrika O 1766-1784 sign. 18-8 matrika O 1784-1808 sign. 18-9 matrika O 1809-1840 sign. 18-10 matrika O 1841-1848 sign. 18-3598 matrika O 1848-1867 sign. 18-3599 matrika O 1868-1881 sign. 18-4828 matrika O 1882-1898 sign. 18-11 matrika Z 1766-1784 sign. 18-12 matrika Z 1784-1808 sign. 18-13 matrika Z, index Z 1808-1840 sign. 18-3601 matrika Z 1841-1860 sign. 18-4831 matrika Z 1861-1891 sign. 18-4832 matrika Z 1892-1898 sign. 18-14 index N 1718-1765 sign. 18-15 index N 17166-1808 sign. 18-16 index N 1835-1845 sign. 18-6746 index N 1846-1855 sign. 18-6747 index N 1856-1898 sign. 18-17 index O 1718-1795 sign 18-18 index O 1796-1808 sign. 18-6748 index O 1841-1891 sign. 18-6749 index O 1892-1898 sign. 18-19 index Z 1718-1765 sign. 18-20 index Z 1796-1808 sign. 18-6750 index Z 1841-1875 sign. 18-6751 index Z 1876-1898