Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany

Hubenice – odkaz na samostatnou stránku


Lhota pod Libčany

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1436 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Lhota pod Libčany


Digitalizované archiválie Lhota pod Libčany

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Lhota pod Libčany 16. st.-1905

Pamětní kniha obce Lhota pod Libčany 19.st. – 1938 

Pamětní kniha obce Lhota pod Libčany 1228-1964

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Lhota pod Libčany

dnešní matriční úřad Praskačka

římskokatolická církev: farní úřad Libčany, dnes farnost Libčany

evangelická církev: farní úřad Bukovka, od 1783 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Bukovka

sign. R 3-1 matrika N 1831-1875

sign. R 3-2 matrika N 1857-1892

sign. R 3-3 matrika N 1875-1892

sign. R 3-6 matrika O 1831-1909

sign. R 3-4 matrika Z 1831-1886

Hubenice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost     1395 první zmínka 1850-1868 obec, 1868-1919 část obce Polizy, 1919-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Lhoty pod Libčany   Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Hubenice       Digitalizované archiválie Hubenice Sčítací operáty – …