Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Libníkovice

Libníkovice

Borovice – odkaz na samostatnou stránku
Horní Černilov – odkaz na samostatnou stránku


Libníkovice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


  • 1546 první zmínka
  • 1850-1976 obec, 30.4.1976-31.12.1991 část obce Černilov, od 1. 1. 1992 obec

  • Politický okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • 1850-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Libníkovice


Digitalizované archiválie Libníkovice

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Libníkovice

dnešní matriční úřad Černilov

římskokatolická církev: farní úřad  Třebechovice pod Orebem; farní úřad Vysoký Újezd, filiální k Třebechovicím pod Orebem, 1786 lokalie Vysoký Újezd, 1857 farnost Vysoký Újezd, dnes farnost Třebechovice pod Orebem

evangelická církev: farní úřad Klášter nad Dědinou, od 1782 reformovaný český sbor, po  1918 sbor Českobratrské církve evangelické;

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Třebechovice pod Orebem

sign. 164-1 matrika NOZ 1685-1716

sign 164-2. matrika N 1716-1747

sign. 164-3 matrika N 1748-1784

sign. 164-4 matrika N 1785-1803

sign. 164-10 matrika OZ 1716-1757

sign. 164-11 matrika OZ 1758-1784

sign. 164-12 matrika O 1785-1819

sign. 164-14 matrika Z 1785-1819

římskokatolické matriky – farní úřad Vysoký Újezd

sign. 180-1 matrika N 1787-1819

sign. 180-2 matrika N 1820-1834

sign. 180-3 matrika OZ 1787-1821

sign. 180-4 matrika O 1822-1850

sign. 180-5 matrika O 1851-1876

sign. 180-7718 matrika O 1876-1927

sign 180-6 matrika Z 1822-1866

sign. 180-7669 matrika Z 1867-1927

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Klášter nad Dědinou

sign. R 12-1 matrika NOZ 1784-1799

sign. R 12-2 matrika N 1799-1833

sign. R 12-3 matrika N 1834-1846

sign. R 12-4 matrika N 1846-1859

sign. R 12-5 matrika N 1859-1875

sign. R 12-6 matrika N 1875-1890

sign. R 12-13 matrika N 1891-1910

sign. R 12-7 matrika O 1799-1844

sign. R 12-8 matrika O 1844-1860

sign. R 12-9 matrika O 1860-1865

sign. R 12-14 matrika O 1865-1903

sign. R 12-10 matrika Z 1799-1849

sign. R 12-11 matrika Z 1849-1872

sign. R 12-15 matrika Z 1872-1919

sign. R 12-16  index N 1784-1799

sign. R 12-17 index N 1834-1836

sign. R 12-18 index N 1846-1859

sign. R 12-19 index N 1859-1875

sign. R 12-20 index N 1875-1890

sign. R 12-21 index O 1844-1860

sign. R 12-22 index Z 1849-1872

Borovice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost   1836 první zmínka 1850-1976 osada později část obce Libníkovice, 30.4.1976-31.12.1991 část obce Černilov, od 1. 1. 1992 část obce Libníkovice     Politický okres 1850-2002 Hradec Králové   Soudní okres 1850-2002 Hradec Králové   Archivní fondy Borovice     Digitalizované archiválie Borovice Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení …

Horní Černilov

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1271 první zmínka 1850-1976 osada, později část obce Libníkovice,  30.4.1976-31.12.1991 část obce Černilov, od 1. 1. 1992 část obce Libníkovice Politický okres 1850-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-2002 Hradec Králové Archivní fondy Horní Černilov Digitalizované archiválie Horní Černilov Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované …