Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Libřice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


 • též Libšice, Libčice, Libšic
 • 1358 první zmínka
 • 1850-1980 obec, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Černilov, od 24. 11. 1990 obec

 

 • Politický okres
  • 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem
  • 1855-1868 Jaroměř
  • 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem
  • 1942-1945 Hradec Králové
  • 1945-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové

 

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové

 

 


Archivní fondy Libřice

 


 

Digitalizované archiválie Libřice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Libřice 12. st.-1937

Pamětní kniha obce Libřice 14. st.-1938

Pamětní kniha obce Libřice 19. st-1947

Pamětní kniha obce Libřice 1946-1972

Pamětní kniha obce Libřice 1950-1969

Pamětní kniha obce Libřice 1973-1979

Pamětní kniha obce Libřice 1980-1996

 

 


Matriční příslušnost Libřice

dnešní matriční úřad Černilov

římskokatolická církev: farnost Černilov,  v 17. století filiální k Holohlavům, 1718 farnost, od 1896, expozitura Libřice

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické;

československá církev: farní úřad Holohlavy, sbor založen 1920

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 18-1 matrika NOZ 1718-1765

sign. 18-2 matrika N 1766-1784

sign. 18-3 matrika N 1784-1808

sign. 18-4 matrika N, index N 1808-1834

sign. 18-6 matrika N 1835-1845

sign. 18-3594 matrika N 1835-1845

sign. 18-4824 matrika N 1892-1898

sign. 18-4825 matrika N 1892-1898

sign. 18-4828 matrika O 1882-1898

sign. 18-11 matrika Z 1766-1784

sign. 18-12 matrika Z 1784-1808

sign. 18-13 matrika Z, index Z 1808-1840

sign. 18-3601 matrika Z 1841-1860

sign. 18-4831 matrika Z 1861-1891

sign. 18-4832 matrika Z 1892-1898

sign. 18-14 index N 1718-1765

sign. 18-15 index N 17166-1808

sign. 18-16 index N 1835-1845

sign. 18-6746 index N 1846-1855

sign. 18-6747 index N 1856-1898

sign. 18-17 index O 1718-1795

sign 18-18 index O 1796-1808

sign. 18-6748 index O 1841-1891

sign. 18-6749 index O 1892-1898

sign. 18-19 index Z 1718-1765

sign. 18-20 index Z 1796-1808

sign. 18-6750 index Z 1841-1875

sing. 18-6751 index Z 1876-1898

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898