Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Lišice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1394 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Byždov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Lišice

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
333Jednotné zemědělské družstvo LišiceLE - JZD1951 - 1960 (1961)0,7721281
793Archiv obce LišiceLE - AO1909 - 1945 (1952)0,1201, 021775
794Základní devítiletá škola LišiceLE - OŠ1901 - 19750,901, 02522
795Místní národní výbor LišiceLE - MNV1946 - 1990121776
796Místní školní rada LišiceLE - MŠR1901 - 1949 (1950)0,082523
797Družstvo pro rozvod elektrické energie LišiceLE - DPE1934 - 19510,0421058
798Místní osvětová komise LišiceLE - MOK1921 - 19320,022934
799Zemědělské strojní družstvo LišiceLE - ZSD1918 - 19530,032
2271Vodní družstvo LišiceLE - VD1898 - 19550,042

Digitalizované archiválie Lišice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Lišice 1869-1938

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Lišice

dnešní matriční úřad Chlumec nad Cidlinou

římskokatolická církev: farní úřad Lovčice, od 1621 filiální k Lužci nad Cidlinou, 1872 expozitura, 1880 farnost Lovčice; dnes farnost Lovčice

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Lužec nad Cidlinou

sign. 95-1 matrika N 1721-1767

sign. 95-2 matrika N, index N 1768-1784

sign. 95-3 matrika N 1784-1822

sign. 95-6 matrika N 1821-1845

sign. 95-7 matrika N 1845-1864

sign. 95-8 matrika O 1721-1784

sign. 95-9 matrika O 1784-1835

sign. 95-10 matrika O 1836-1870

sign. 95-11 matrika Z 1721-1784

sign. 95-12 matrika Z 1784-1835

sign. 95-13 matrika Z 1836-1871

sign. 95-13 index NOZ 1721-1864

římskokatolické matriky – farní úřad Lovčice

sign. 95-4821 matrika N, index N 1872-1896

sign. 95-6733 matrika O, index O 1872-1903