Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Lochenice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


  • 1143 první zmínka
  • od 1850 obec

  • Politický okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • 1850-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Lochenice


Digitalizované archiválie Lochenice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Lochenice 19. st.-1963

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Lochenice

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Lochenice, filiální k Hradci Králové, 1762 lokalie  Lochenice, 1882 farnost Lochenice, dnes farnost Lochenice

evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor, po r. 1918 sloučen s reformovaným českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické; farní úřad Hradec Králové, kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filiální sbor luterského českého sboru v Černilově sloučeny 1920 v samostatný sbor Československé církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919