Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Lodín

Lodín

Janatov – odkaz na samostatnou stránku


Lodín

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1073 první zmínka
 • 1850-1988 obec, 1.1.1989-30.6.1990 část obce Nechanice, od 1. 7. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-1949 Hradec Králové
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Bývalé obce a osady, dnes součást Lodína – odkazy na wikipedii


Archivní fondy Lodín


Digitalizované archiválie Lodín

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Lodín 11. st.-1939 (1945)

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Lodín

dnešní matriční úřad Nechanice

římskokatolická církev: farní úřad Petrovice, filiální ke Smidarům, 1716 fara Petrovice, dnes děkanství Nový Bydžov

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

Janatov

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost   1720 první zmínka od 1850 osada, později část obce Lodín, 1.1.1989-30.6.1990 část obce Nechanice, od 1. 7. 1990 část obce Lodín   Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-1949 Hradec Králové 1949-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové …