Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Lovčice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1299 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Bydžov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Lovčice

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
349Jednotné zemědělské družstvo LovčiceLV - JZD1949 - 19900,9121285
884Archiv obce LovčiceLV - AO1785 - 1945 (1971)1,9501, 02
885Místní národní výbor LovčiceLV - MNV1945 - 19904,201, 02
886Farní úřad LovčiceLV - AF1823 - 1949 (1950)1,311188
887Čtenářská beseda Přemysl LovčiceLV - ČB1896 - 19090,042935
888Dělnická tělocvičná jednota LovčiceLV - DTJ1919 - 19390,032669
889Sportovní klub LovčiceLV - SK1936 - 19480,022670
890Sokol - tělocvičná jednota LovčiceLV - TJS1919 - 19410,12671
891Lidová škola hospodářská LovčiceLV - LŠH1923 - 19450,301, 02526
892Československá strana národně socialistická, odbočka mládeže LovčiceLV - ČSNS - ML1935 - 19370,012813
893Místní školní rada LovčiceLV - MŠR1877 - 19480,152525
895Základní škola LovčiceLV - OŠ1832 - 19892,9501, 02524
1973Záložna Kampelička LovčiceLV - K1898 - 1952 (1953)0,5521455
2133Družstvo pro rozvod elektrické energie LovčiceLV - HDPE1923 - 19500,421064
2151Místní osvětová komise LovčiceLV - MOK1928 - 19490,022936
2272Vodní družstvo LovčiceLV - VD1925 - 19550,032

Digitalizované archiválie Lovčice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Lovčice 1927-1971

Pamětní kniha obce Lovčice 1981-1987

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Lovčice

dnešní matriční úřad Chlumec nad Cidlinou

římskokatolická církev: farní úřad Lovčice, od 1621 filiální k Lužci nad Cidlinou, 1872 expozitura, 1880 farnost Lovčice dnes farnost Lovčice

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Lužec nad Cidlinou

sign. 95-1 matrika N 1721-1767

sign. 95-2 matrika N, index N 1768-1784

sign. 95-3 matrika N 1784-1822

sign. 95-6 matrika N 1821-1845

sign. 95-7 matrika N 1845-1864

sign. 95-8 matrika O 1721-1784

sign. 95-9 matrika O 1784-1835

sign. 95-10 matrika O 1836-1870

sign. 95-11 matrika Z 1721-1784

sign. 95-12 matrika Z 1784-1835

sign. 95-13 matrika Z 1836-1871

sign. 95-13 index NOZ 1721-1864

římskokatolické matriky – farní úřad Lovčice

sign. 95-4821 matrika N, index N 1872-1896

sign. 95-6733 matrika O, index O 1872-1903