Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Lužec nad Cidlinou

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Lužec, Lužce
 • 1325 první zmínka
 • 1850-1980 obec, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Nový Bydžov, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Bydžov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Lužec nad Cidlinou


Digitalizované archiválie Lužec nad Cidlinou

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Lužec 1325-1953

Pamětní kniha obce Lužec 1751-1964

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Lužec nad Cidlinou

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev: farní úřad Lužec nad Cidlinou, 1721 farnost Lužec nad Cidlinou, dnes děkanství Nový Bydžov

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 95-1 matrika N 1721-1767

sign. 95-2 matrika N 1768-1784

sign. 95-3 matrika N 1784-1822

sign. 95-4 matrika N 1823-1844

sign. 95-5 matrika N 1845-1864

sign. 95-4848 matrika N 1865-1892

sign. 95-8 matrika O 1721-1784

sign. 95-9 matrika O 1784-1835

sign. 95-10 matrika O 1836-1870

sign. 95-11 matrika Z 1721-1784

sign. 95-12 matrika Z 1784-1834

sign. 95-13 matrika Z 1836-1871

sign. 95-14 index NOZ 1721-1864