Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Nechanice

Nechanice

Komárov – odkaz na samostatnou stránku
Lubno – odkaz na samostatnou stránku
Nerošov – odkaz na samostatnou stránku
Sobětuš – odkaz na samostatnou stránku
Staré Nechanice – odkaz na samostatnou stránku
Suchá – odkaz na samostatnou stránku
Tůně – odkaz na samostatnou stránkuNechanice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1228 první zmínka
 • nejpozději od 1235 městečko, 1850-1869 obec -městys, 1869-1949 město, 1949-1992 obec, od 20.3.1992 město

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Nechanice

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1077Archiv města NechaniceNE - MÚ1809 - 1945 (1953)9,6501, 0249/1
1060Berní úřad NechaniceNE - BÚ1850 - 1949 (1950)2,0521207
1062Biograf NechaniceNE - BIO1947 - 19480,06264
1063Cech krejčích NechaniceNE - CKR1822 - 1859 (1889)0,09158/2
1064Cech pekařů, mlynářů, krupařů NechaniceNE - CMP(1731) 1767 - 1859 (1911)0,25158/1
2067Cech řezníků NechaniceNE - CŘ1734 - 1859 (1884)0,1158/5
1065Cech spojených řemesel NechaniceNE - CSŘ1695 - 1859 (1940)0,13158/6
1066Cech ševců NechaniceNE - CŠ1795 - 1859 (1892)0,13158/3
1067Cech tkalců NechaniceNE - CT1762 - 1859 (1887)0,01158/4
1068Cech truhlářů NechaniceME - CTR1853 - 1859 (1883)0,01158/7
2807Československá živnostenská obchodní strana středostavovská - místní organizace NechaniceNE - ČŽOSS1936 - 19380,022
2484Četnická stanice NechaniceNE - Čet.s.(1849) 1918 - 19450,121
1091Domovina - místní organizace republikánské strany NechaniceNE - RS1922 - 19420,03266
1069Důchodkový kontrolní úřad NechaniceNE - DKÚ1916 - 19340,1221208
1070Farní úřad NechaniceNE - AF(1702) 1754 - 19476,85191
1071Jednota divadelních ochotníků Kolár NechaniceNE - DSOK1883 - 19640,21262
1061Jednotné zemědělské družstvo NechaniceNE - JZD(1952) 1956 - 19922,5721299
1072Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina NechaniceNE - JSČZ1946 - 19500,03268
2805Knaifl JosefSP - KNAIFL1882 - 19671,151
1073Komitét pro postavení památníku T. G. Masaryka NechaniceNE - KTGM1925 - 19350,03280
2806KSČ - místní organizace NechaniceNE - KSČ1924 - 19360,032
1074Lidová škola hospodářská NechaniceNE - ŠLH1922 - 1950 (1951)1,22454
1076Masarykova liga proti tuberkuloze - odbor NechaniceNE - MLT1924 - 19470,03276
2759Mateřská škola NechaniceNE - MŠ1975 - 19990,122
1979Městská spořitelna NechaniceNE - MS1888 - 19481,921461
2424Městský úřad NechaniceNE - MÚ1995 - 19960,122
1075Místní národní výbor NechaniceNE - MĚNV1945 - 199013249/2
1079Místní poradní výbor pro protileteckou ochranu NechaniceNE - CPO1935 - 19430,03278
1107Místní školní rada NechaniceNE - ÚŠR1887 - 19491,152453
2187Národní souručenství - okresní výbor NechaniceNE - NS - ov.1939 - 19440,032
1080Národní škola NechaniceNE - OŠ1795 - 1953 (1956)3,5101, 02451
2349Notářství Jahoda Antonín, NechaniceNE - Not. JAHODA1872 - 18790,211545
2350Notářství Kadlec Jan, NechaniceNE - Not. KADLEC1920 - 1930111546
2351Notářství Sixl Antonín, NechaniceNE - Not. SIXL1891 - 19100,911547
2352Notářství Šebek Josef, JUDr., NechaniceNE - Not. ŠEBEK1930 - 19511,0511548
2353Notářství Štolba Josef, JUDr., NechaniceNE - Not. ŠTOLBA1880 - 18910,611549
2354Notářství Wolgner Leopold, NechaniceNE - Not. WOLGNER1910 - 19200,511550
1082Občanský klub NechaniceNE - OK1893 - 19010,03265
1083Obchodní gremium NechaniceNE - OG1884 - 19490,25259/3
1085Okrašlovací spolek NechaniceNE - OS1884 - 19500,04277
1981Okresní hospodářská záložna NechaniceNE - OZH1864 - 19482,521463
1086Okresní osvětový sbor NechaniceNE - OOS1919 - 19500,3260
701Okresní péče o mládež NechaniceNE - OPM(1909) 1915 - 19491,321612
1088Okresní sdružení chovatelů hospodářského zvířectva NechaniceNE - OSCHZ1942 - 19490,2270
1087Okresní soud NechaniceNE - OS1850 - 194985,221195, 1694
1089Okresní starostenský sbor NechaniceNE - OSS1940 - 19410,02272
1090Okresní úřad NechaniceNE - OÚ1855 - 18680,75215, 248
1092Okresní zastupitelstvo NechaniceNE - OZ1865 - 19290,57254
1113Pěvecký spolek Hlahol NechaniceNE - PS1887 - 1914 (1943)0,3261
1114Průmyslová škola pokračovací NechaniceNE - ŠŽP1896 - 1944 (1945)1,12455
2401Republikánský dorost českého venkova - okresní sdružení NechaniceNE - OSRD1909 - 19320,042
1093Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin NechaniceNE - RD1902 - 19440,45267
1094Sbírka - soudobá dokumentace NechaniceNE - SB1863 - 19590,85281
1900Sláva JosefSP - SLÁVA1920 - 19300,041
1115Společenstvo holičů, kadeřníků, vlásenkářů NechaniceNE - ŽSHL1932 - 19410,1259/7
1095Společenstvo hostinských, výčepníků NechaniceNE - ŽSHO1914 - 19420,08259/5
1096Společenstvo krejčích NechaniceNE - ŽSKR1939 - 19480,15259/8
1097Společenstvo krejčích, kožešníků, kloboučníků NechaniceNE - ŽSKKK1861 - 18880,03259/1
1098Společenstvo mlynářů, pekařů, sládků NechaniceNE - ŽSMPK1860 - 18810,03259/10
1099Společenstvo oděvních živností NechaniceNE - ŽSŽO1890 - 19460,201, 0259/4
1100Společenstvo pekařů NechaniceNE - ŽSPE1936 - 19420,08259/9
1101Společenstvo různých živností NechaniceNE - ŽSRŽ1884 - 19420,3259/2
1102Společenstvo řezníků, uzenářů NechaniceNE - ŽSŘ1930 - 19410,1259/6
1084Spolek Červeného kříže NechaniceNE - ČK1914 - 19190,05275
1103Spolek ku polednímu stravování chudých školních dětí NechaniceNE - SSD1893 - 19480,1257
1104Spolek porotců NechaniceNE - SPR1891 - 19360,07273
1980Spořitelna a záložna NechaniceNE - OZ1867 - 19524,0521462
1105Štolbova knihovna NechaniceNE - KN1894 - 19200,03263
1106Učitelská jednota Lindner NechaniceNE - UJL1897 - 19210,05256
1108Ústřední jednota řepařská NechaniceNE - ÚJŘ1911 - 19370,02269
1109Ústřední matice školská - místní odbor NechaniceNE - ÚMŠ1884 - 19140,05274
1110Včelařský spolek NechaniceNE - VS1888 - 19860,2201, 0271
2275Vodní družstvo NechaniceNE - VD1910 - 19540,022
1111Výbor pro všenárodní oslavy NechaniceNE - VVO1934 - 19350,03279
1112Základní odborná škola pro malíře pokojů NechaniceNE - ZOŠ1947 - 19510,42155
1078Základní škola NechaniceNE - MŠ1891 - 2003301, 02452
1982Živnostenská záložna NechaniceNE - ŽZ1919 - 1942 (1951)0,3521464


Digitalizované archiválie Nechanice

Pamětní knihy- kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Nechanice 1110-1949

 

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Nechanice

dnešní matriční úřad Nechanice

římskokatolická církev: farní úřad Nechanice, dnes farnost Nechanice

evangelická církev: Nechanice: farní úřad Hořice, 1890 reformovaný český filiální sbor k Semonicím, 1927 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické; farní úřad Hradec Králové, kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filiální sbor luterského českého sboru v Černilově sloučeny od 1920 v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český  sbor – farní úřad Hořice

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

Komárov

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost    1790 první zmínka od 1850 osada, později část Nechanic   Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové   Archivní fondy Komárov     Digitalizované archiválie Komárov   Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení …

Lubno

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1401 první zmínka 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Nechanic Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Lubno Digitalizované archiválie Lubno Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty …

Nerošov

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1372 první zmínka 1850-1885 část obce Petrovice, 1885-1975 obec, 1.1.1976-31.12.1985 část obce Suchá, od 1. 1. 1986 součást Nechanic Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Nerošov Digitalizované archiválie Nerošov Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní …

Sobětuš

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1403 první zmínka 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Nechanic Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Sobětuš Digitalizované archiválie Sobětuš Sčítací operáty 1870 1890 1921 Sobětuš, Tůň   Matriční příslušnost Sobětuš dnešní matriční úřad Nechanice …

Staré Nechanice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1228 první zmínka 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Nechanic Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Staré Nechanice Digitalizované archiválie Staré Nechanice Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha obce …

Suchá

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1384 první zmínka 1850-1985 obec, od 1. 1. 1986 součást Nechanic Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Suchá Digitalizované archiválie Suchá Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha obce Suchá 1928-1968 …

Tůně

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost   1790 první zmínka 1850-1926 část obce Sobětuš, 1926-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Nechanic   Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Tůně       Digitalizované archiválie Tůně Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke …