Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Neděliště

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


  • též Horní a Dolní Neděliště
  • 1073 první zmínka
  • 1850-1985 obec, 1.1.1986-23.11.1990 část obce Předměřice nad Labem, od 24. 11. 1990 obec

  • Politický okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • 1850-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Neděliště

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1121Archiv obce NedělištěND - AO1840 - 1945 (1950)1,152
1116Hospodářské strojní družstvo pro rozvod elektrické síly NedělištěND - HSTD1921 - 19500,121072
1117Jednotné zemědělské družstvo NedělištěND - JZD(1949) 1950 - 19600,8321298
1876Košťál JosefSP - KOŠŤÁL1890 - 19250,121
1120Místní národní výbor NedělištěND - MNV1945 - 1985 (1989)2,7501, 02
1122Místní rada osvětová NedělištěND - MRO19470,022946
1118Místní školní rada NedělištěND - MŠR1893 - 1949 (1950)0,082320
1123Sokol - tělocvičná jednota NedělištěND - SKL1948 - 19520,022675
1119Základní devítiletá škola NedělištěND - OŠ1889 - 19751,4501, 02319


Digitalizované archiválie Neděliště

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Neděliště 1957-1971

Pamětní kniha obce Neděliště 1972-1980

Pamětní kniha obce Neděliště 1981-1989

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Neděliště

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Všestary, dnes farnost Všestary

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické; farní úřad Semonice, od 1868 reformovaný český sbor vzniklý vyčleněním z reformovaného sboru v Černilově, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Semonice

sign. 7256 matrika N 1868-1906

sign. 7959 matrika O 1868-1926

sign. 7257 matrika Z 1868-1919