Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Nepolisy

Nepolisy

Luková – odkaz na samostatnou stránku
Zadražany – odkaz na samostatnou stránku


Nepolisy

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1299 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Bydžov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní  okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Nepolisy

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1150Archiv obce NepolisyNL - AO1724 - 1945 (1981)0,9501, 02
1151Domovina domkařů a malorolníků - místní odbor NepolisyNL - DDM1919 - 19240,032816
2529Jednotné zemědělské družstvo NepolisyNL - JZD1955 - 1975 (1978)0,172
1152Místní národní výbor NepolisyNL - MNV1945 - 19902,32
1153Místní rada osvětová NepolisyNL - MRO1947 - 19480,022947
1156Místní školní rada NepolisyNL - MŠR1876 - 19490,112533
2531Obecní úřad NepolisyNL - OÚ1990 - 19980,122
1154Sokol - tělocvičná jednota NepolisyNL - SKL1921 - 19240,022676
2276Vodní družstvo NepolisyNL - VD1898 - 19550,152
1155Základní škola NepolisyNL - OŠ1835 - 19832,2701, 02532
1984Záložna Kampelička NepolisyNL - K1906 - 1952 (1961)0,2221466


Digitalizované archiválie Nepolisy

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Nepolisy 1724-1906

Pamětní kniha obce Nepolisy 1914-1981

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

Nepolisy


Matriční příslušnost Nepolisy

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev: farní úřad Chlumec nad Cidlinou, dnes děkanství Chlumec nad Cidlinou

československá církev:  farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Chlumec nad Cidlinou

sign. 55-1 matrika N 1775-1791

sign. 55-2 matrika N 1791-1800

sign. 55-3 matrika N 1801-1814

sign. 55-4 matrika N 1815-1822

sign. 55-5 matrika N 1823-1836

sign. 55-6 matrika N 1837-1846

sign. 55-7 matrika N 1847-1854

sign. 55-8 matrika N 1855-1859

sign. 55-9 matrika N 1860-1865

sign. 55-3558 matrika N 1866-1880

sign. 55-4819 matrika N 1881-1895

sign. 55-10 matrika O 1775-1800

sign. 55-11 matrika O 1801-1837

sign. 55-12 matrika O 1838-1859

sign. 55-3559 matrika O 1860-1880

sign 55-6735 matrika O 1881-1906

sign. 55-6736 matrika O 1907-1920

sign. 55-13 matrika Z 1775-1796

sign. 55-14 matrika Z 1797-1800

sign. 55-15 matrika Z 1801-1822

sign. 55-16 matrika Z 1823-1840

sign. 55-17 matrika Z 1841-1861

sign. 55-3560 matrika Z 1862-1871

sign. 55-3561 matrika Z 1872-1892

sign. 55-6737 matrika Z 1893-1906

sign. 55-6738 matrika Z 1907-1918

sign. 55-18 index N 1775-1852

sign. 55-19 index N 1837-1865 (duplicitní se sign. 55-18)

sign. 55-4820 index N 1866-1895

sign. 55-20 index O 1775-1865

sign. 55-21 index Z 1775-1852

sign. 55-3562 index Z 1841-1892

sign. 55-6739 index Z 1893-1914

Luková

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1395 první zmínka 1850-1868 obec, 1868-1904 část obce Nepolisy, 1904-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Nepolis Politický okres 1850-1855 Nový Bydžov 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou 1868-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Soudní  okres 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou 1949-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Archivní fondy Luková Digitalizované archiválie Luková Sčítací …

Zadražany

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1379 první zmínka 1850-1971 obec, od 26. 11. 1971 součást Nepolis Politický okres 1850-1855 Nový Bydžov 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou 1868-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Soudní  okres 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou 1949-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Archivní fondy Zadražany Digitalizované archiválie Zadražany Sčítací operáty – po kliknutí …