Return to Nepolisy

Luková

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1395 první zmínka
 • 1850-1868 obec, 1868-1904 část obce Nepolisy, 1904-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Nepolis

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Bydžov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní  okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

Archivní fondy Luková


Digitalizované archiválie Luková

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Luková

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev: farní úřad Mlékosrby, filiální k Chlumci nad Cidlinou, 1787 lokalie Mlékosrby, 1857 farnost Mlékosrby, dnes děkanství Chlumec nad Cidlinou

československá církev:  farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Mlékosrby (Luková)

sign. 105-1 matrika N 1787-1808

sign. 105-2 matrika N 1809-1849

sign. 105-6740 matrika N 1850-1906

sign. 105-3 matrika O 1787-1837

sign. 105-3542 matrika O 1837-1886

sign. 105-7664 matrika O 1887-1928

sign. 105-4 matrika Z 1787-1821

sign. 105-3554 matrika Z, index Z 1822-1874

sign. 105-7263 matrika Z 1875-1916

sign. 105-3555 index NOZ 1787-1874

sign. 105-3556 index N 1809-1874