Return to Nový Bydžov

Stará Skřeněř

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1334 první zmínka
 • 1850-1868 obec, 1868-1964 osada Nové Skřeněře, 14.6.1964-30.6.1980 část obce Starý Bydžov, od 1. 7. 1980 součást Nového Bydžova

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní  okres 
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

Archivní fondy Stará Skřeněř


Digitalizované archiválie Stará Skřeněř

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Stará Skřeněř

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev:  farní úřad Hlušice, filiální ke Smidarům, 1801 lokalie Hlušice, 1850 farnost Hlušice, dnes děkanství Nový Bydžov

evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor; farní úřad Hořice, 1890 reformovaný český filiální sbor k Semonicím, 1927 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919