Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Ohnišťany

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Staré a Nové Ohnišťany
 • 1318 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Ohnišťany

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1179Archiv obce OhnišťanyOH - AO1826 - 1945 (1952)1,401, 021701
2154Elektrické družstvo OhnišťanyOH - ED1927 - 19330,0421081
1175Farní úřad OhnišťanyOH - AF1695 - 1951 (1952)2,7511390
1180Jednotné zemědělské družstvo OhnišťanyOH - JZD1950 - 1974 (1975)1,6521305
1182Lidová škola hospodářská OhnišťanyOH - LŠH1928 - 19480,352463
1178Místní národní výbor OhnišťanyOH - MNV1945 - 19900,801, 021702
1181Místní školní rada OhnišťanyOH - MŠR1892 - 19480,12462
2455Obecní úřad OhnišťanyOH - OÚ1990 - 19960,12
1176Společenstvo různých živností OhnišťanyOH - ŽSRŽ1908 - 19420,12
2153Vodní družstvo OhnišťanyOH - VD1901 - 19560,1721082
1177Základní devítiletá škola OhnišťanyOH - OŠ1835 - 19751,5501, 02461
1990Záložna Kampelička OhnišťanyOH - K1899 - 1952 (1956)0,521469


Digitalizované archiválie Ohnišťany

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Ohnišťany 1778-1894

Pamětní kniha obce Ohnišťany 1919-1938

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Ohnišťany

dnešní matriční úřad Smidary

římskokatolická církev: farní úřad Ohnišťany, filiální k Chomuticím, 1788 lokalie Ohnišťany, 1858 farnost Ohnišťany, dnes farnost Ohnišťany

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Chomutice

sign. 57-5370 matrika NOZ 1678-1734

sign. 57-5371 matrika N 1784-1806

sign. 57-5369 matrika Z 1784-1818

sign. 57-5367 index NO 1678-1734

sign. 57-5372 index NOZ 1790-1806

sign. 57-5375 index NOZ 1807-1846

římskokatolické matriky – farní úřad Ohnišťany

sign, 118-1 matrika NOZ, index NOZ 1760-1789

sign. 118-2 matrika N 1789-1822

sign. 118-3 matrika N 1810-1840

sign. 118-7 matrika O 1789-1830

sign. 118-8 matrika O 1829-1865

sign. 118-9 matrika Z 1789-1836

sign. 118-6672 matrika Z 1837-1903 (Nové Ohnišťany)

sign. 118-6671 matrika Z 1837-1903 (Staré Ohnišťany)