Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Olešnice

Olešnice

Levín – odkaz na samostatnou stránku


Olešnice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Volešnice
 • 1393 první zmínka
 • 1850-1868 obec, 1868-1894 část obce Lučice, 1894-1988 obec, 1.1.1989-28.2.1990 část obce Chlumec nad Cidlinou, od 1. 3. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Nový Bydžov
  • 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
  • 1868-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Bývalé obce a osady, dnes součást Olešnice – odkazy na wikipedii


Archivní fondy Olešnice

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1183Archiv obce OlešniceOL - AO1791 - 1945 (1963)0,3501, 02
1186Družstvo pro povznesení venkova OlešniceOL - DPV1949 - 19520,0221083
1185Jednotné zemědělské družstvo OlešniceOL - JZD1952 - 1971 (1975)2,821306
1188Jednotný svaz českých zemědělců - místní skupina OlešniceOL - JSČZ1947 - 19520,0121630
1184Místní národní výbor OlešniceOL - MNV1945 - 1988 (1990)1,101, 02
1187Zemědělské strojní družstvo OlešniceOL - ZSD1948 - 19520,0521084


Digitalizované archiválie Olešnice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Olešnice 1964-1980

Pamětní kniha obce Olešnice 1772-1869

Pamětní kniha obce Olešnice 1772-1963

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Olešnice

dnešní matriční úřad Chlumec nad Cidlinou

římskokatolická církev: farní úřad Chlumec nad Cidlinou,  dnes děkanství Chlumec nad Cidlinou

evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor;

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 55-1 matrika N 1775-1791

sign. 55-2 matrika N 1791-1800

sign. 55-3 matrika N 1801-1814

sign. 55-4 matrika N 1815-1822

sign. 55-5 matrika N 1823-1836

sign. 55-6 matrika N 1837-1846

sign. 55-7 matrika N 1847-1854

sign. 55-8 matrika N 1855-1859

sign. 55-9 matrika N 1860-1865

sign. 55-3558 matrika N 1866-1880

sign. 55-4819 matrika N 1881-1895

sign. 55-10 matrika O 1775-1800

sign. 55-11 matrika O 1801-1837

sign. 55-12 matrika O 1838-1859

sign. 55-3559 matrika O 1860-1880

sign 55-6735 matrika O 1881-1906

sign. 55-6736 matrika O 1907-1920

sign. 55-13 matrika Z 1775-1796

sign. 55-14 matrika Z 1797-1800

sign. 55-15 matrika Z 1801-1822

sign. 55-16 matrika Z 1823-1840

sign. 55-17 matrika Z 1841-1861

sign. 55-3560 matrika Z 1862-1871

sign. 55-3561 matrika Z 1872-1892

sign. 55-6737 matrika Z 1893-1906

sign. 55-6738 matrika Z 1907-1918

sign. 55-18 index N 1775-1852

sign. 55-19 index N 1837-1865 (duplicitní se sign. 55-18)

sign. 55-4820 index N 1866-1895

sign. 55-20 index O 1775-1865

sign. 55-21 index Z 1775-1852

sign. 55-3562 index Z 1841-1892

sign. 55-6739 index Z 1893-1914

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919

Levín

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1316 první zmínka 1850-1868 obec, 1868-1894 část obce Lučice, 1894-1923 část obce Olešnice, 1923-1960 obec, 1.7.1960-31.12.1988 část obce Olešnice, 1.1.1989-28.2.1990 část obce Chlumec nad Cidlinou, od 1. 3. 1990 součást Olešnice Politický okres 1850-1855 Nový Bydžov 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou 1868-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou 1949-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové …