Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Petrovice

Petrovice

KanicePetrovice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Velké Petrovice
 • 1352  první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-1949 Hradec Králové
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Bývalé obce a osady, dnes součást Petrovic – odkazy na wikipedii


Archivní fondy Petrovice


Digitalizované archiválie Petrovice

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Petrovice

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev:  farní úřad Petrovice,  filiální ke Smidarům, 1716 farnost Petrovice, dnes děkanství Nový Bydžov

evangelická církev: farní úřad Třebechovice pod Orebem, od 1871 reformovaný český sbor vzniklý vyfařením z Kláštera nad Dědinou, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Třebechovice pod Orebem

sign. R 19-2 matrika N 1871-1887

sign. R 19-1 matrika O, index O 1871-1899

sign. R 19-4 matrika O 1876-1927

sign. R 19-3 matrika Z 1871-2002

Kanice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost   1395  první zmínka 1850-1923 část obce Sukorady, 1923-1960 obec, od 1. 7. 1960 součást Petrovic   Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-1949 Hradec Králové 1949-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Archivní fondy Kanice     Digitalizované …