Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Prasek

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Prask
 • 1312 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Prasek


Digitalizované archiválie Prasek

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Prasek

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev: farní úřad Metličany, filiální k Novému Bydžovu, 1785 lokalie Metličany, 1850 farnost Metličany, dnes děkanství Nový Bydžov

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje